www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Přehled článků čísla 6/2012

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Nový park Kajetánka se otevřel veřejnosti. Lidé tak mají v samém srdci Břevnova relaxační plochu, kterou mohou využívat k procházkám a odpočinku. Parku dominuje opravená historická usedlost Kajetánka.

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

  • Jak se slaví v Praze 6 Den dětí?
  • Je pro Vás letošní měsíc červen něčím výjimečný?
  • 21. června také začíná léto...

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Mateřské školy v Praze 6 jsou opět zaplněny do posledního místa. Během léta díky úpravám ve dvou školkách přibude dalších 25 míst. Téměř všechny tříleté děti tak budou moct od září nastoupit do školky.

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

Úřad Prahy 6 rozšiřuje pracovní dobu pasového oddělení. Až do prázdnin bude možné vyřizovat žádosti o vystavení cestovních pasů a vyzvedávat hotové doklady i o sobotách, prodlouží se úřední doba i ve vybrané všední dny.

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Socha fotbalisty Josefa Masopusta bude 31. května v 15 hodin slavnostně odhalena u stadionu Juliska. Městská část proto pro důstojné umístění sochy zrevitalizovala prostor před stadionem.

Záhony studentů již kvetou

Bývalé pískoviště na Petřinách zdobí bergénie, bohyška, denivka podle vítězného návrhu studenta Michala Tichého. Vysadili je také studenti.

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Radní Prahy 6 v dubnu 2012 rozhodli o zvýšení nájmů v obecních bytech od letošního září. Zároveň rozhodli o poskytnutí slevy na nájemném do konce roku. Na podrobnosti jsme se zeptali místostarosty JUDr. Štěpána Stupčuka, do jehož gesce patří správa domovního bytového fondu.

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Koupaliště Petynka letos podruhé změnilo ceník. Od poloviny května mají vstup zdarma lidé nad 70 let. Zvýhodněný vstup mají také rodiny s dětmi. Systém předplatného zůstává stejný jako vloni. O Změnách rozhodla radnice.

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Nejlepší policisté, strážníci a hasiči, kteří se starají o bezpečnost občanů Prahy 6, převzali ocenění z radnice za svou práci v loňském roce. Vedení městské části udělilo odměnu také jednomu z občanů, Ondřeji Rabiňákovi, za mimořádnou duchaplnost při záchraně lidského života.

Studenti se budou učit v zelené učebně

Gymnázium Nad Alejí má novou zelenou učebnu. Nemá stěny ani dveře, za to se v ní najde více jak 150 druhů rostlin, které mají pomoci studentům s výukou biologie. Ti se tak z uzavřené třídy přesunou do terénu.

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Zastupitelé hlavního města jednali o změnách ve stávajícím územním plánu. Tři z několika desítek schválených změn se týkají Prahy 6, a to oblasti Malovanky, bývalého Strnadova zahradnictví na Veleslavíně a křižovatky u ruzyňského letiště.

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

5. ročník oblastního kola festivalu amatérských filmů o rizikovém chování „Antifetfest“ ovládla ZŠ Petřiny sever. Žáci petřinské školy si vítězným filmem zajistili postup do celopražského kola, obsadili druhé a třetí místo a do školy putuje i Cena diváků. Tématem filmů byla závislost na tabáku i na cukru.

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Mateřské školy z Petřin se v květnu utkaly při své šesté olympiádě. Pořádala ji stejně jako v minulých letech mateřská škola Bubeníčkova.

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

O tom, jaký je život hendikepovaných, jaké mají možnosti zapojit se mezi zdravé i jak jim zdraví lidé mohou život usnadnit, se dozvěděla veřejnost v rámci sportovního a informační odpoledne Myslíme na všechny. Konalo se v květnu před Národní technickou knihovnou.

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Radost z pohybu a obdivuhodné sportovní výkony byly k vidění poslední květnovou sobotu na stadionu na Kotlářce. Městská část zde uspořádala Olympijský den seniorů. Nejstaršímu soutěžícímu bylo 83 let.

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Je všeobecně velmi málo známo, že z vlastnictví pozemků plynou kromě práv také jisté povinnosti.

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Obora Hvězda v Praze 6 patřila jedno květnové dopoledne Šumavě. Pracovníci Informační a strážní služby Správy Národního parku Šumava tu téměř pěti stovkám dětí popisovali úskalí své důležité práce i zajímavosti ze Šumavy.

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Domov svaté Rodiny si v loňském roce připomněl 20 let existence. Tehdy, v roce 1991, se začala psát první kapitola života v domově pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Za podpory rodičů, přátel a svých spolupracovníků jej založila sestra Akvinela L. Loskotová, čestné občanka Prahy 6.

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Ateliér Kaštan již 10 let nabízí pravidelné kurzy pro předškolní i školní děti, studenty, dospělé a seniory. Pokročilejší navštěvují portrétní a figurální kresbu, jsou zde i kurzy keramiky a modelování.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Písecká brána až do 17. června představuje výstavu fotografií Tarase Kuščynského. Vernisáž se uskutečnila v předvečer fotografových nedožitých osmdesátin. Výběr nejznámějších fotografií, který sestavila kurátorka Daniela Mrázková, vyzdvihuje jedinečnost jeho díla.

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Více než tři desítky pořadů – autorských čtení, divadelních představení, výtvarných dílen, hudebních vystoupení i promítání animovaných filmů – připravilo Nakladatelství Meander spolu s Památníkem národního písemnictví pro děti a jejich rodiče v areálu Strahovského kláštera.

Žonglpárty na Vypichu

Za krásného počasí se na dopravním hřišti DDM na Vypichu v květnu konal již 3. festival žonglování a volnočasových aktivit „Žonglpárty“.

Ples i festival na Hanspaulce

S koncem školního roku chystá základní škola na Hanspaulce již tradiční akce nejen pro děti a rodiče ze školy, ale i pro širokou veřejnost.

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Před dvěma měsíci ohromil student Tomáš Beck porotu i fanoušky při národním finále Red Bull Paper Wings v hodu vlaštovkou, když poslal svůj  model na hranici 40,5 metru.

Ceněný double pro SC Strahov

15. titul mistra ČR družstev ve squashi získali muži z SC Strahov. Ženy SC Strahova jsou také mistryněmi. Strahovský Squashclub tím potvrdil jasnou nadvládu squashistů z Prahy 6 nad zbytkem republiky a získal tolik ceněný double.

Vítězové na Vítězném náměstí

Florbaloví mistři ČR z Tatranu Omlux Střešovice si za svůj 15. extraligový titul vysloužili poděkování městské části za skvělý sportovní výkon i reprezentaci Prahy 6.

Od konce války uplynulo 67 let

Praha 6 si připomněla 67. výročí konce druhé světové války pietními akty u několika památníků, u kterých se sešli váleční veteráni, občané i politici. Společně se poklonili válečným obětem a vzdali hold hrdinům.

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Seniory z Prahy 6 potěšila městská část představením Na tý louce zelený“, na které je v květnu pozvala do sálu na Marjánce. Divákům se jako hajný Štětivec předvedl osmdesátiletý Josef Zíma.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz