www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201101.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Praha 6 hospodaří provizorně. Už teď je jasné, že šetří.

Angličtina je s oceněným programem snazší

Dotace pomohly, jazyky se učí více dětí

Znak Prahy 6 soutěží o rekord

Stavba metra zatím postupuje dále, přináší omezení

Trasu metra řešil ombudsman, navrhl žalobu

Lupič přepadl trafiku, prodavačka ji ubránila

Aeroflot a Malév létají do Ruzyně nejtišeji

Takový byl rok 2010 v Praze 6...

„Podezírají mne, že jsem blázen,“ říká výtvarník Petr Nikl

Písecká brána se otevřela vánočnímu veselí

Vánoční stromky zdobily celebrity, vydělaly pro charitu půl milionu

Gratulace

Na Bílé Hoře se připravuje nová školka

Rekonstrukce obecního domu znamená stěhování

Po dokončení Blanky se provoz na Hradčanské omezí

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Úřad buduje nový jednací sál

Zastupitelé zvolili členy výborů

Lidé se sešli v bráně na Rybově mši

Havárie vody oznamují i SMS

Praha 6 trvá na podchodu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Senioři mohou žádat o bezpečnostní dohled

Práci sněhových brigádníků potvrdí fotky

ZŠ Pod Marjánkou nově přijímá prvňáčky

Stolní tenisté z Bílé jsou mistry republiky

Školy zapisují do 1. tříd

Denní stacionář pro seniory

Přehled článků čísla 1/2011

Praha 6 hospodaří provizorně. Už teď je jasné, že šetří.

Městská část hospodaří v úvodu roku s rozpočtovým provizoriem. Je to důsledek toho, že hlavní město neschválilo rozpočet pro letošní rok. Praha 6 má dočasně k dispozici každý měsíc jednu dvanáctinu plánovaného rozpočtu. Ten je skoro o polovinu menší než vloni.

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

  • Mezi role obce patří kromě investic, úklidů a každodenního servisu občanům také pomoc. Pomoc potřebným a těm, kteří se ocitli v nouzi. Jak vloni pomáhala Praha 6?
  • To jsou sociální dávky. Ale když pomineme sociální oblast?
  • Když zmiňujete nájemné, v jaké bude výši v letošním roce?
  • Co byste popřál čtenářům Šestky do letošního roku?

Úřad buduje nový jednací sál

Zastupitelé Prahy 6 i občané budou mít znovu vlastní jednací sál, kde se budou scházet. Úřad městské části začal poslední fázi rekonstrukce radnice. Tou je přestavba nejvyššího patra.

Zastupitelé zvolili členy výborů

Zastupitelé na svém předvánočním mimořádném jednání zvolili v tajné volbě předsedy, místopředsedy a členy zastupitelských výborů a redakční rady časopisu Šestka.

Lidé se sešli v bráně na Rybově mši

Česká mše vánoční tradičně zazněla 25. prosince v přeplněné Písecké bráně.

Havárie vody oznamují i SMS

Mrazivé počasí v kombinaci se střídavým oteplením způsobuje závady na vodovodním potrubí.

Praha 6 trvá na podchodu

Praha 6 opakovaně žádá o vybudování podchodu z výstupu metra Hradčanská do Dejvické ulice.

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu až do 28. února.

Senioři mohou žádat o bezpečnostní dohled

Městská část i v letošním roce dotuje systém elektronického dohledu v bytech seniorů. Zastupitelé v prosinci schválili příspěvek 400 tisíc korun pro sdružení Život 90, které systém zajišťuje. Příspěvek Prahy 6 pokryje náklady na pořízení a montáž zařízení tísňového volání v bytech seniorů.

Práci sněhových brigádníků potvrdí fotky

Úklid sněhu na většině chodníků v Praze 6 zajišťují brigádníci Sněhové pohotovosti, kterou organizuje a platí městská část. Přestože jí chodníky nepatří.

ZŠ Pod Marjánkou nově přijímá prvňáčky

Základní škola Pod Marjánkou nově otevírá první třídy. Od září je bude navštěvovat až padesát prvňáčků. Škola dosud přijímala děti až od třetí třídy, a to po přijímacích zkouškách.

Stolní tenisté z Bílé jsou mistry republiky

Družstvo starších žáků základní školy Bílá jednoznačně zvítězilo v republikovém finále základních škol a víceletých gymnázií v Jindřichově Hradci.

Školy zapisují do 1. tříd

Zápisy do prvních tříd základních škol v Praze 6 budou probíhat od poloviny ledna a potrvají do února.

Po dokončení Blanky se provoz na Hradčanské omezí

Definitivní úpravy v oblasti Hradčanské lze očekávat nejdříve v roce 2012, kdy se očekává dokončení a zprovoznění městského okruhu.

Rekonstrukce obecního domu znamená stěhování

První objekt z dlouhodobě plánované rekonstrukce obecních domů Patočkova 31– 37 až Nad Kajetánkou 2– 8 jde do komplexní rekonstrukce. Praha 6 zařadila do plánu na letošní rok rekonstrukci domu Patočkova 31 a Nad Kajetánkou 2. Nájemníci jsou v náhradních bytech.

Na Bílé Hoře se připravuje nová školka

Demolicí dřevostavby z 50. let, ve které kdysi sídlila mateřská škola, začala stavba nové mateřské školy Bílá hora. Už na začátku příštího školního roku by do ní mohlo chodit sto dětí.

Angličtina je s oceněným programem snazší

Městská část před rokem zakoupila pro základní školy v Praze 6 licenci k programu „Jazyky bez bariér". Program pomáhá při výuce angličtiny zejména dětem s dyslexií, ale i pro ostatní děti je jeho používání motivující. Program, jehož autorkou je Dagmar Rýdlová, byl letos v Norim-berku oceněn stříbrnou medailí INEA 2010.

Dotace pomohly, jazyky se učí více dětí

Projekt šesté městské části, která se rozhodla od loňského září dotovat výuku cizích jazyků v mateřských a základních školách, má za sebou první pololetí. O výuku jazyků financovaných Prahou 6 projevily zájem všechny základní i některé mateřské školy, kterým městská část přispěla více než čtyřmi miliony korun.

Znak Prahy 6 soutěží o rekord

Žáci základní školy nám. Svobody 2 se zapojili do pokusu o světový rekord vytvořit největší galerii znaků měst a obcí vyrobených z ekologických materiálů. Vyrobili znak Prahy 6.

Stavba metra zatím postupuje dále, přináší omezení

Postupující stavba metra přináší čím dál častější omezení. Obyvatelé Prahy 6 musejí být stále tolerantnější k dopadům stavby na prostředí, kde žijí.

Trasu metra řešil ombudsman, navrhl žalobu

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský vyzval nejvyšší státní zástupkyni, aby podala správní žalobu proti rozhodnutí stavebního odboru Prahy 6 a pražského magistrátu, které povolily prodloužení trasy metra A z Dejvické do Motola.

Lupič přepadl trafiku, prodavačka ji ubránila

Trafiku ve Veleslavíně, která prozatím jako jediná unikla bourání v rámci stavby stanice metra, přepadl lupič „amatér“, který si přišel pro peníze s maketou samopalu. Odvážná trafikantka mu ale peníze nevydala a na lupiče okamžitě zavolala policii. Ta ho krátce po pokusu o krádež dopadla.

Aeroflot a Malév létají do Ruzyně nejtišeji

Výherci 4. ročníku soutěže Nejtišší dopravce jsou Aeroflot v kategorii proudových letadel, v kategorii vrtulových letadel létal nejtišeji Malév. Ceny vítězům předali zástupci obou organizátorů akce místostarosta Prahy 6 René Pekárek a Jiří Pos, vrchní ředitel Letiště Praha.

Takový byl rok 2010 v Praze 6...

Ohlédnutí za rokem 2010 v Praze 6

„Podezírají mne, že jsem blázen,“ říká výtvarník Petr Nikl

Jméno Petr Nikl se dá s trochou nadsázky označit za synonymum pro kreativitu a fantazii.

Písecká brána se otevřela vánočnímu veselí

Vánoční program Prahy 6 se včetně řady představení škol a školek poprvé přesunul do Písecké brány, kde si k němu našla cestu řada diváků.

Vánoční stromky zdobily celebrity, vydělaly pro charitu půl milionu

Již po čtvrté se před vánočními svátky uskutečnila v Písecké bráně charitativní dražba vánočních stromků zdobených známými osobnostmi. Více jak půl milionu korun půjde na pomoc hendikepovaným lidem.

Gratulace

Krásných 95 let oslavila v prosinci paní Marie Kuncová, která žije v Domově seniorů Elišky Purkyňové v Dejvicích. Hodně zdraví jí kromě rodiny přišla popřát i radní Prahy 6 Veronika Vymětalová.

Denní stacionář pro seniory

V Domově pro seniory Elišky Purkyňové sídlí i denní stacionář pro seniory. Poskytuje ambulantní služby lidem, kteří z důvodu věku již nezvládají být celý den doma sami, nebo se jen cítí osaměle a chybí jim společnost.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz