www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200801.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

Rok 2008 v Praze 6: oslavy výročí i velké investice

Klášter má obnovenou alej

Ekologické granty

Nové stánky jsou odolné

Bez odpadků kolem kontejnerů

Dejvické divadlo hraje již 15 let a uvede Idiota

Vánoční hudba v Crowne Plaza

The Prague British School zveřejní podmínky stipendií

Domov vydal loupežnickou hru Babinský

Hala hostila mladé atlety

101 let oslavila paní Boublíková

Festival Magických osm na Ořechovce

Rok 2007

Pomník Nikoly Tesly má tři adepty na vítěze

Na Vypichu roste obchodní centrum

Škola Pod Marjánkou slavila půl století

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Parkovací zóny? Radnice chce znát i názor občanů

Nájemníci o možnost privatizovat nepřijdou

Na Vítězném náměstí bude nová víceúčelová budova

Zápisy prvňáčků do škol již v lednu a v únoru

Dopravní omezení

Právní poradenství zdarma

Po Cukrovarnické už jen pomalu

Vyplácení příspěvku na péči vázne vinou posudkových lékařů

Rozhovor s Oldřichem Kužílkem předsedou Komise pro otevřenou radnici

Krásný vánoční čas pobavil, potěšil a je pryč

Sníh, na kterém závodily hvězdy, skončil v Sedlci

Poprvé na Marjánce

Praha 6 znovu losovala o obecní byty

Přehled článků čísla 1/2008

Rok 2008 v Praze 6: oslavy výročí i velké investice
Začal rok 2008, rok kulatých výročí. Letopočet končící osmičkou má v souvislosti s naší historií 20. století zvláštní význam. Letošní rok připomene několik výročí událostí, které se pro Čechy staly mezníkem. Zároveň bude rokem, kdy Prahu 6 čeká řada velkých investic do školství, dopravy a životního prostředí.

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

  • Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku
  • Diskutuje se o zavedení zón placeného stání. Jaký na tento problém máte názor?
  • V lednu se v některých médiích objevila informace, že prý Praha 6 už nechce okruh přes Suchdol. Co vy na to?
  • Kdo?

Parkovací zóny? Radnice chce znát i názor občanů
Praha 6 se s největší pravděpodobností nevyhne zavedení zón placeného stání obdobných jako v Praze 1, či nově v městských částech 2, 3 a 7. Otázka ano či ne však není jediná, kterou je třeba rozhodnout. Vedení radnice i zastupitelé proto před samotným rozhodnutím chtějí znát nejen názory odborníků, u kterých si nechávají zpracovat expertní posudky, ale i občanů.

Nájemníci o možnost privatizovat nepřijdou
Zastupitelé Prahy 6 v prosinci schválili pozastavení prodeje bytových jednotek v domě v ulici Někrasova v Bubenči. Reagovali tak na rozhodnutí katastrálního úřadu, podle kterého nelze provést vklad převodu vlastnictví k bytovým jednotkám, které kupují nájemníci jednotlivých bytů v tomto domě v rámci obecní privatizace.

Na Vítězném náměstí bude nová víceúčelová budova
Dostavba Vítězného náměstí mezi ulicemi Jugoslávských Partyzánů a Verdunská, v místě bývalého tržiště, by měla být společným projektem Prahy 6 a finanční skupiny PPF.

Zápisy prvňáčků do škol již v lednu a v únoru
Zápisy do prvních tříd základních škol budou na rozdíl od loňského roku, kdy se školy shodly na jednotném termínu, probíhat různě. V Praze 6 se budoucí školáci mohou zapisovat mezi 22. lednem až 7. únorem 2008 dle místních podmínek škol.

Dopravní omezení
Mezi ulicemi Netřebská a Na Hůrce na Karlovarské ulici počítejte s částečnou uzavírkou jízdních pruhů kvůli výstavbě opěrné zdi v rámci rozšíření Karlovarské.

Právní poradenství zdarma
V souvislosti s projektem "Pomoc v deregulaci", zahájila radnice od ledna bezplatné právní poradenství pro občany Prahy 6.

Po Cukrovarnické už jen pomalu
Zpomalovací prahy s integrovaným přechodem, přisvícené přechody a zúžení vozovky v místě přechodů, tak vypadá od prosince Cukrovarnická ulice na Ořechovce.

Vyplácení příspěvku na péči vázne vinou posudkových lékařů
Státní systém, podle kterého mají staří či zdravotně postižení lidé pobírat od státu příspěvek na péči ke svému důchodu, kolabuje. "Na úřadu Prahy 6, který by měl lidem peníze vyplatit, leží v současné době okolo 1800 nevyřízených žádostí, z toho 1 400 jsou příspěvky na péči. Zdržení však nezpůsobuje úřad, ale posudkoví lékaři úřadu práce hlavního města," říká radní Jan Holický. Posudkoví lékaři mají za úkol u všech žádostí posoudit zdravotní stav žadatelů. Jenže nestíhají.

Rozhovor s Oldřichem Kužílkem předsedou Komise pro otevřenou radnici

  • Komise pro otevřenou radnici má slibný název. Čím se zabývá?
  • Jak bude pro občany přínosná rekonstrukce radnice právě z pohledu přístupu úřadu k občanům a jakou roli v tom komise sehrává?
  • Má úřad nějaké nedostatky z pohledu komunikace s veřejností? Jaká navrhujete řešení?

Krásný vánoční čas pobavil, potěšil a je pryč
Rybova Mše v Bráně, Veteráni v Dejvicích, Dejvické vánoční stanování

Sníh, na kterém závodily hvězdy, skončil v Sedlci
Na skoro půl kilometru dlouhou lyžařskou stopu z umělého sněhu se sjížděli lyžaři, kteří si chtěli užít jediný sníh v Praze na přelomu roku.

Poprvé na Marjánce
Na druhý svátek vánoční uspořádal Spolek břevnovských živnostníků v novém společenském sále Na Marjánce v Bělohorské ulici Svatoštěpánskou taneční zábavu "Poprvé na Marjánce".

Škola Pod Marjánkou slavila půl století
Padesáté narozeniny oslavila Základní škola Pod Marjánkou v novém. V době výročí totiž městská část dokončila celkovou rekonstrukci školy.

Na Vypichu roste obchodní centrum
V závěru loňského roku byly u křižovatky na Vypichu zahájeny práce na výstavbě Komerčního centra Vypich. O zahájení stavby informovala prostřednictvím tiskové zprávy společnost Metrostav, která stavbu provádí:

Klášter má obnovenou alej
Lipová alej vedoucí k bazilice sv. Markéty v břevnovském klášteře začala psát novou historii. Staré lípy, které byly ve velice špatném stavu, a hrozilo, že by odlomené větve nemocných stromů mohly zranit návštěvníky, nechalo Arciopatství vykácet. Na jejich místo bylo zasazeno čtrnáct nových dvacetiletých lip.

Ekologické granty
Městská část vyhlásila témata grantů na podporu ekologických aktivit pro letošní rok.

Nové stánky jsou odolné
Dvanáct nových novinových stánků, které radnice nechala vyměnit, již stojí na svých místech. Mají jednotný styl a u čtyř z nich ­ v Podbabě, na Vypichu, Na Petřinách a na Vlastině ­ jsou automatická WC. Stánky mají provozovatele vybrané ve výběrovém řízení a fungovat začnou na počátku roku.

Bez odpadků kolem kontejnerů
Odpadky patří do kontejnerů, nikoliv kolem nich. Pražské služby proto vyhlásily novou kampaň "Stop nepořádku". Zvláště v době po Vánocích je zodpovědnost každého za vlastní odpadky nutná, aby se po ulicích nevršily krabice od dárků a láhve od alkoholu.

Dejvické divadlo hraje již 15 let a uvede Idiota
Scéna Dejvického divadla sklízí úspěchy již 15 let. K tomuto půlkulaté- mu výročí vyšlo multimediální CD a DVD, které zachycuje Dejvické divadlo nejen v aktuálním stavu, ale ohlíží se i zpět. Výročí chce divadlo věnovat celou sezónu.

Vánoční hudba v Crowne Plaza
V rámci 5. cyklu "Ambassadorsę Concert Series" na podporu mladých hudebních talentů a podpory kulturních tradic jejich zemí se v prosinci v sále hotelu Crowne Plaza uskutečnil koncert pozoruhodné skladby rodáka z Prahy 6, nyní Čechošvýcara Petra Mráze ­ jeho "Staročeská vánoční hudba".

The Prague British School zveřejní podmínky stipendií
Na začátku února se do budovy bývalé základní školy Vlastina stěhuje nový nájemce ­ The Prague British school. Škola se do zrekonstruovaných prostor školy přesouvá z původního sídla v Bubenči. Prague British school současně nabídne stipendijní místa pro děti z Prahy 6.

Domov vydal loupežnickou hru Babinský
Domov sv. Karla Boromejského v Praze ­ Řepích vydal vlastní hru "Babinský". Domov si slavného českého loupežníka "vypůjčil" jako hlavní postavu ke zhotovení zábavné společenské hry pro celou rodinu.

Hala hostila mladé atlety
V prosinci uspořádal v nafukovací hale na Strahově atletický oddíl USK Praha ve spolupráci se ZŠ Petřiny-jih již 32. ročník Vánoční haly žactva v atletice. O zajímavostech z klání mladých atletů jsme hovořili s ředitelem závodů Janem Rudou.

101 let oslavila paní Boublíková
Stejně veselá a optimistická jako vloni byla paní Františka Boublíková, když přišla v prosinci ke starostovi na kávu a narozeninový dort. Jenom pro tentokrát bylo na dortu již číslo 101.

Festival Magických osm na Ořechovce
Česká historie zejména dvacátého století je poznamenána nadějnými i truchlivými událostmi, které přicházeli velmi často, když se na konci letopočtu objevovala osmička.

Rok 2007
Takový byl rok 2007 v Praze 6 ...

Pomník Nikoly Tesly má tři adepty na vítěze
Vítěznou podobu památníku vědce Nikoly Tesly, který má být součástí parku při stejnojmenné ulici, porota napoprvé nevybrala. Ze soutěže, kterou vypsala radnice, nakonec vzešla tři druhá místa.

Praha 6 znovu losovala o obecní byty
Dvacet obecních bytů prodala městská část soukromým majitelům. O tom, kdo si bude mít možnost obecní byt koupit, rozhodl los. Výherci i jejich náhradníci vzešli z veřejného losování, ve kterém se sešlo 5590 přihlášek. Rozhodnutí o prodeji pak potvrdili zastupitelé.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz