www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 7/2006

Deset sportů na Hanspaulce

Nikdo povolanější, než slavné legendy českého vrcholového sportu, se sešly při slavnostním otevření nového sportovního areálu na Hanspaulce. Fotbalista Josef Masopust, tenista Jan Kodeš nebo hokejista Stanislav Konopásek společně s představiteli městské části, dětmi z místní školy a starostou hanspaulského Sokola přestřihli pásku sportovního komplexu, na který hanspaulští netrpělivě čekali několik let.

Prázdniny začaly o pár dní dříve

Školáci měli o dva dny delší prázdniny. Praha 6 totiž hostí účastníky všesokolského sletu.

Novým přívozem přes Vltavu

Nejkratší cesta do botanické zahrady a ZOO povede přes Vltavu. Praha 6 společně s Povodím Vltavy otevřela další přívoz mezi Podbabou a Podhořím v Tróji. Přívoz z Podbaby do Podhoří začne fungovat přesně rok po zahájení provozu nedalekého přívozu mezi Sedlcem a Novými zámky.

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

 • Jak hodnotíte výsledek a průběh voleb do sněmovny?
 • Co tento výsledek bude znamenat pro Prahu 6?
 • V červnu radnice zprovoznila dva nové sportovní areály. Stále ale chybí zejména krytá sportoviště. Jsou na ně peníze?
 • Opravy ulic směřují na Hanspaulku

  Chodníkový program se přesouvá na Hanspaulku. Po Ořechovce a Břevnově je Hanspaulka další čtvrtí, kde městská část hodlá opravit vozovky a chodníky na vlastní náklady.

  Ohlédnutí za volbami v Praze 6

  Nadprůměrná účast voličů a jednoznačné vítězství ODS, které se blížilo 50% hlasů – tak se dají charakterizovat volby v městské části Praha 6. Volby do parlamentu se uskutečnily první červnový víkend. Čtenářům Šestky nabízíme přehled výsledků z okrsků, které leží na území MČ Praha 6 a nezahrnuje tedy výsledky z Lysolaj, Nebušic, Přední Kopaniny a Suchdola.

  Ze zastupitelských klubů

  Zastupitelské dny jednotlivých klubů.

  Plochá dráha bude slavit na Ladronce

  Plochodrážní stadion na břevnovské Markétě letos po desáté za sebou hostí mistrovství světa v krátké ploché dráze. Je to důvod k oslavám. Promotér mistrovství, anglická společnost BSI, tím ocenila vynikající organizační schopnosti pořadatelského týmu Auto klubu Markéta.

  Radnice hodlá pronajmout Petynku

  Městská část se společností SNEO hledají nájemce, který by provozoval sportovní areál a koupaliště Petynka. Ten by měl nejen v pronájmu veškeré budovy a zajišťoval jejich provoz, ale zároveň by se podílel svou vizí na dostavbě komplexu.

  Černé výlepy by měly zmizet z ulic

  Nepovolené výlepy plakátů a reklam budou odstraňovat klienti Armády spásy. Rada městské části schválila příspěvek 200 tisíc na tuto práci.

  Cestovní doklady budou mít od září čipy

  Cestovní pasy budou od 1. září jiné. Jejich vydávání se bude řídit novelizovaným zákonem č. 126/2006, který přinese řadu změn. Cestovní pasy budou obsahovat biometrické údaje a budou dražší. Do pasů se nebudou zapisovat děti, ty budou muset mít vlastní průkaz. Navíc vám jinde než v místě trvalého bydliště cestovní doklad nevydají.

  Strážníci hlídají, zda jsou psi registrovaní

  Kontroly, zda jsou psi přihlášeni v evidenci magistrátu a zároveň označení čipem nebo tetováním, budou ještě intenzivnější. Městská část zakoupila dvě moderní zařízení na čtení čipů, které starosta Tomáš Chalupa předal řediteli městských strážníků Viktoru Richterovi. „Dosud jsme měli pouze dvě čtečky, z toho jednu velmi zastaralou,“ řekl ředitel Richter a dodal, že kontroly psů nyní probíhají každý den v různých okrscích. Obě zařízení stála 36 tisíc korun.

  „Škola vyhovuje mému naturelu,“ říká nová ředitelka školy na nám. Svobody

  Ve dvou základních školách v Praze 6 uvítají školáky po prázdninách nové ředitelky. Nahradí osobnosti, které po letech úspěšného vedení škol odcházejí do důchodu.

  Bledé tváře nevěřily, Petynku obsadili indiáni

  Po indiánské stezce se letos vydaly děti, které navštívily Dětský den na Petynce, organizovaný pravidelně v závěru školního roku městskou částí. Tento den, určený právě jim, je koupaliště otevřeno zdarma. Nebylo divu, že během dne prošlo plovárnou přes tři tisíce návštěvníků.

  Dvě základní školy čekají velké opravy

  Žáci ze základních škol Dědina a Benita Juáreze v Dejvicích měli koncem roku plné ruce práce. Pomáhali s vyklízením všech tříd, kabinetů, přenášeli učební pomůcky a přístroje. Příští školní rok budou začínat v novém. V obou školách začínají v červenci komplexní rekonstrukce. Náročné generální opravy zasáhnou i do prvního pololetí nového školního roku.

  Dlouhý lán se ponořil do českých dějin

  Celoškolní projekt žáků Na Dlouhém lánu se zabýval českou historií. Třídy druhého stupně představily výsledky své práce mladším spolužákům a veřejnosti. Žáci prvního stupně vyzdobili školu výtvarnými pracemi s historickou tématikou.

  Komunitní plánování v Praze 6

  V současné době probíhá v městských částech Prahy příprava na komunitní plánování sociálních služeb v souvislosti s přijetím nového zákona o sociálních službách. Prvním počinem je vyvolání diskuse o dostupnosti, kvalitě a komplexnosti sociálních služeb a informování veřejnosti o těchto službách.

  Prev–Centrum nabízí komplexní prevenci

  Prev–Centrum je občanské sdružení zabývající se prevencí, terapií a psychosociální pomocí pro děti, mládež a rodiny. Jeho základním posláním je primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. O.s. Prev–Centrum na území Prahy 6 působí od roku 2001.

  Školáci nacvičili život spisovatele Verna

  Tradičně a opět velmi originálně oslavili závěr školní roku na Červeném Vrchu. Stěžejní částí již 14. celoškolní akademie, nazývané Táborák, bylo tentokrát velkolepé představení o životě spisovatele Julese Verna, kterou secvičilo na 200 žáků z 1. stupně školy a jejich učitelky a učitelé.

  Večerníček navštívil ZŠ Pod Marjánkou

  Tradiční setkání dětí rodičů, učitelů a přátel školy se neslo na jazykové slavnosti tentokrát v duchu televizního Večerníčka.

  Ve Hvězdě po kontrolách

  Pro úplné nováčky, kteří mapu nikdy v životě nedrželi v ruce, i pro ostřílené orientační běžce, se konal v červnu orientační závod, který připravil DDM na Bílé Hoře spolu s orientačním klubem Kotlářka. Ve známém prostředí obory Hvězda tím pádem mohli zabloudit i ti, kteří to tam znají „jak své boty“.

  Školky soutěžily O putovního čmeláka

  Koncem května se na stadionu Mládeže na Kotlářce uskutečnil již 12. ročník Olympiády „O putovního čmeláka“, který každoročně pořádá Bumble Bee, škola tvořivých dětí.

  Vokovický statek: chátrající památka na spadnutí

  Když se vloni redakce Šestky rozhlížela po místech a objektech, které jsou ostudami Prahy 6, protože jejich majitelé se o ně nestarají, nechají je chátrat a radnice díky malým pravomocem může jen bezmocně přihlížet, zmínili jsme případy, které bijí do očí. Vily na ulici Milady Horákové, žlutou ohradu na Bořislavce, usedlost Kajetánka… Statek, ukrytý ve staré zástavbě Vokovic k nim však patří také.

  Píšťalka slavila 15 let

  Členové souboru flétnového souboru „Píšťalka“ pod vedením Dagmar Malé zahráli na koncertě v Domově důchodců v Šolínově ulici. Tímto i dalšími koncerty oslavili 15 let trvání souboru, který působí při ZŠ nám. Interbrigády.

  Do velehor v Písecké bráně

  Až do nadmořské výšky nad 8 tisíc metrů se mohou vypravit návštěvníci Písecké brány od 3. do 23. července. V této době zde bude probíhat výstava fotografických tisků fotografa a cestovatele Andreje Macenauera a špičkového českého horolezce Radka Jaroše, dobyvatele šesti osmitisícových vrcholů včetně Mount Everestu.

  Prodanou nevěstu v Šárce čeká repríza

  Ve stejně hvězdném obsazení sólisty, sboristy i orchestrem Národního divadla se první zářijovou neděli uskuteční repríza loňského představení Smetanovy Prodané nevěsty v Divoké Šárce. Představení, které vloni skončilo obrovským úspěchem, je letos určeno hlavně těm, kteří se napoprvé pro velký zájem diváků do přírodního amfiteátru nevešli.

   
  © NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
  Šestka
  oficiální noviny městské části Praha 6
  náklad: 56 000 výtisků
  vychází 11x ročně
  Registrační číslo MK ČR 13180
  Od března 2014 vydává:
  Úřad městské části Praha 6
  Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
  IČ: 00063703
  tel. 220 189 111
  www.praha6.cz