www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 1/2005

Takový byl rok 2004 v Praze 6...

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Hlavní priority rozpočtu: chodníky, zeleň, školy

Stovky milionů do ulic a chodníků, škol či na veřejnou zeleň nebo na zahájení výstavby dvou domovů seniorů. To jsou některé z položek rozpočtu pro letošní rok, který těsně před Vánocemi schválilo zastupitelstvo. Stejně jako v minulých letech, ani letos rozpočet nepočítá s přijetím žádného úvěru či půjčky. Veškeré výdaje budou financovány výhradně z vlastních zdrojů.

Rok 2005 připomene významná jubilea

„Tento rok bude více než jindy rokem bilančním. Kromě toho, že pátým rokem budeme žít v novém tisíciletí, připomeneme si také řadu významných mezníků. Od konce světové války uplyne šedesát let a zároveň to bude osmdesát pět let, kdy bylo rozhodnuto, že se převážná část území, tvořící dnešní Městskou část Praha 6, stane součástí hlavního města,“ oslovuje starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa občany ve svém příspěvku v novém kalendáři, který vydala radnice pro rok 2005.

Dejvické divadlo nadále za veřejné peníze

Zastupitelé poskytli Dejvickému divadlu z obecního rozpočtu Prahy 6 příspěvek 38,1 milionu korun na období od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2008. Původní návrh předložený radou městské části tak snížili o 3,2 milionu korun. Hlavním důvodem snížení tří a půl letého grantu byla snaha motivovat vedení divadla k větší finanční samostatnosti.

Slovo starosty leden/2005

Otázky pro pana starostu:

  • Zastupitelé schválili rozpočet pro letošní rok. Oproti loňsku se výrazně zvýšily investice do dopravy. Proč k tomu došlo? Nebudou peníze chybět jinde?

  • V závěru roku každý trochu bilancuje i plánuje budoucnost. Co považujete za své dosavadní úspěchy?

  • Čeho byste chtěl jako starosta v tomto roce dosáhnout?

Ceny dalších bytů schváleny

V rámci prodeje bytového fondu schválili v prosinci zastupitelé změnu cen dalších domů k prodeji.

Lidé v Liboci archeopark nechtějí

Přímo v areálu archeologického parku v Liboci se konala veřejná diskuze o jeho budoucnosti. Více než třicet místních obyvatel využilo možnost říci svůj názor zástupcům radnice i sdružení Archaia, které park provozuje. Jejich postoj byl jednotný a nekompromisní: „Archaiu v této podobě tady už nechceme.“

Rozhovor s plk. Jiřím Sellnerem

s ředitelem Policie ČR OŘ Praha I

Ze zastupitelských klubů

Zastupitelské dny v lednu

Územní vojenskou správu Praha–západ nahradí 11. krajské vojenské velitelství

Prezident Václav Klaus podepsal v listopadu zákony, které ruší povinnou základní službu v Armádě České republiky. V důsledku této nově přijaté branné legislativy se s účinností 1. ledna 2005 ruší pro městskou část Praha 6, jako vojenský správní úřad 1. stupně, příslušná Územní vojenská správa Praha – západ. Nástupnickou organizací se tímto dnem stane 11. krajské vojenské velitelství se sídlem v Praze 8.

Radnice prověřila hrací automaty

Na kontrolu heren a restaurací s výherními hracími automaty se v prosinci zaměřili pracovníci živnostenského odboru radnice. Společně s policií a pracovníky ekonomického odboru prošli 34 provozoven na území městské části Praha 6 a části Prahy 17.

Za psy s čipem zaplatí chovatelé méně

Chovatelé psů mají od ledna novou povinnost. Podle vyhlášky musejí být všichni psi, chovaní na území hlavního města Prahy, trvale označeni mikročipem nebo tetováním.

Břevnovští se obávají stavby radiály, lávka přes Patočkovu již slouží

Výstavba břevnovské radiály, součásti městského okruhu, je zatím ve stadiu variant. Přesto se již obyvatelé Břevnova bojí, kde a jak se bude stavět. Investorem stavby je město Praha, ale otázky radiály byly i hlavním tématem prosincového setkání občanů s představiteli radnice.

ZŠ Norbertov pořádá svůj 1. ples

Společenský večer s tancem a tombolou pořádá ZŠ Norbertov ve Střešovicích.

Malí školáci dostali lavice z Německa

Děti ze tříd s waldorfskou pedagogikou na ZŠ Dědina dostaly vánoční dárek. Školní lavice a židle jim darovala partnerská škola v německém Wolfsburgu.

Bělohorská 174 těsně před dokončením

Vánoční besídka základní školy Bělohorská 174 a mateřské školy Bělohorská byla trochu výjimečná. Vystoupení dětí sledovali rodiče ve třídách staré budovy, přicházeli však již nově postaveným vchodem.

Zaměření ZŠ Petřiny-jih se nemění

Základní škola Petřiny-jih má od prosince novou ředitelku. Rada městské části jmenovala do funkce Mgr. Milenu Kořeňovou, která ve škole doposud pracovala jako statutární zástupkyně ředitele. K výměně vedení školy došlo po odvolání bývalého ředitele Zdeňka Zajíčka.

Děti dětem…

Výrobky dětí ze ZŠ nám. Svobody vydělaly pro kojenecký ústav

Náměstí v Dejvicích měnila názvy během století

Výraznou změnu urbanistické podoby okrajových čtvrtí Prahy přineslo již od svého počátku 20. století. Obce dosud zemědělského charakteru a v podstatě s vesnickou zástavbou se v průběhu let měnily v nové městské celky. Tak tomu bylo i v případě Dejvic.

X. Pražský Rallye sprint

V prosinci se konal již 10. ročník automobilových závodů pod názvem X. Pražský Rallye Sprint. První část závodu se jela v okolí Zadní Kopaniny a Řeporyjí. Poté se závodníci přesunuli za běžného provozu ke Strahovskému stadionu, kde se jely rychlostní zkoušky.

Filmové večery na Břevnově

Od ledna 2005 pokračuje promítání filmů společnosti Hollywood Classic Entertainment v prostorách o.s. Prev-Centrum (Meziškolská 1120/2, Praha 6 – Břevnov).

Lednový výlet za tajemstvím pouště

Tento výlet bude výjimečně odpolední a strávíme jej v Praze.

Den otevřených dveří v ZŠ náměstí Interbrigády

11. ledna od 16 do 18 hodin bude škola otevřena pro všechny zájemce, kteří chtějí blíže poznat její vzdělávací program i prostory, kde se tento program uskutečňuje.

Benefiční koncert Pavla Šporcla pro Domov sv. Karla Boromejského

neděle 6. 2. 2005 od 17 hodin v Enauzském klášteře

Fotbal (1934–2004) - 70 let od římského finále

výstavní sály v 1. patře Národního muzea, 10–17 hod. do 31.3.

Vánoce Prahy 6 potěšily bohatým kulturním programem

Veselé a štědré, jako mají pravé Vánoce být, byly i Vánoce Prahy 6, které opět jako dárek pro své občany připravila v prosinci městská část. A rozhodně nebyly nudné. Večerní představení patřila známým zpěvákům a hudebním skupinám a stan praskal ve švech. Děti z mateřských a základních škol na pomyslných divadelních prknech předváděly divákům pásma koled a sami se do stanu hrnuli na dětská divadelní představení.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz