www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 4/2004

Aprílová škola
Aprílový den prožili 1. dubna všichni žáci prvního stupně základní školy Na Dlouhém lánu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz