www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 2/2003

Povodeň 2002… a půl roku poté
Dvanáctého února uplyne přesně půl roku od chvíle, kdy se Prahou začala hnát rozzuřená řeka, jež ukázala, jak příliš jsme si zvykli na civilizaci a zapomněli na to, že kdysi byly záplavy docela běžné. Zkázu, kterou za sebou zanechala, budeme ještě dlouho pociťovat všichni, ale především lidé, kteří bydlí v zatopených domech a bytech. Na Praze 6 se to týká ul. Papírenská a V Podbabě.

Policisté v Břevnově získali důstojné zázemí
Po rekonstrukci za 1,7 mil. Kč byla symbolicky znovuotevřena policejní služebna v ul. Ve Střešovičkách. Stalo se tak za účasti policejního ředitele pro Prahu 6 Vladimíra Rajcharta, M. Platila, který je po nedávno zemřelém R. Charvátovi pověřen vedením Policie ČR v hlavním městě, ředitele městských strážníků Viktora Richtera, starosty Tomáše Chalupy a několika zastupitelů.

Nový zákon přinese úředníkům více povinností, ale také definitivu
Od 1. ledna začal platit nový zákon 312/02 Sb., který upravuje některé, především pracovního poměru se týkající normy, platné do konce předešlého roku. Kromě toho nově definuje též základní povinnosti úředníků, mezi které jako zásadní patří prohlubování vzdělání. Zákon také ukládá úřadům přijmout opatření k rovnoměrnému zastoupení pohlaví mezi úředníky nebo na některém stupni řízení.

Co dál s Hendlovým dvorem?
Několikaletý spor o Hendlův dvůr, který panuje mezi vlastníkem dvora firmou Skanska a občanskými sdruženími, se poprvé ve své historii dostal snad o krůček dál. Na úřadu Prahy 6 se totiž koncem ledna sešli zástupci všech stran sporu, navíc za účasti radních i starosty, aby si vzájemně vysvětlili svá stanoviska.

Strážníci dostali mobily
Mobilní telefony a další movité věci v celkové hodnotě 80 tisíc Kč předal starosta T. Chalupa spolu s místostarostkou J. Trnkovou řediteli Městské policie Prahy 6 V. Richterovi a samotným strážníkům.

ZŠ Hanspaulka 2003 – rok plný nových akcí i tradičních aktivit
ZŠ Hanspaulka přichystala pro druhé pololetí roku 2003 zajímavou nabídku, která se zdaleka netýká jen současných nebo budoucích žáků. Škola již standardně poskytuje dětem i dospělým nejrůznější programy a možnosti využití volného času, zaměřuje se kromě vzdělávání i na výchovu osobnosti dítěte, čemuž napomáhá program Obecná škola. Skupina učitelů vytvořila tým pro zážitkové aktivity a novou metodou vzdělává i své kolegy. Již třetím rokem se zde uskutečňuje celá řada projektů, často podporovaných také městskou částí, které mají za cíl právě osobnostní rozvoj a náplň volného času.

Praha 6 nabízí možnost budoucího parkování
V centrální části ul. Dejvická a jejího ústí na Vítězném náměstí dojde v budoucnu ke změně organizování dopravy v klidu formou zavedení zóny placeného stání s krátkou parkovací dobou. Stane se tak v důsledku již téměř kritické situace v oblasti parkování v centrální části naší čtvrti..

Velká vánoční soutěž
I poslední týden před vánočními prázdninami lze prožít aktivně. Loni se konal již druhý ročník velké vánoční soutěže, která začala 17. 12. sběrem papíru. Dva dny nosily děti vždy před vyučováním papír na školní dvůr do objednaného kontejneru. Zároveň v odpoledních hodinách probíhala ve všech třídách výroba ozdob na vánoční stromky, jejichž výstava v hale školy přispěla od středy k vánoční výzdobě školy. Nádherně nazdobené stromky zaujaly i návštěvníky Vánočního koncertu školního souboru Bělásek.

Setkání občanů s radními – problém zeleně a oprav domů
Poprvé od voleb měli občané možnost se seznámit při tradičním setkání s novými radními. Diskuse se tentokrát konala v Ústavu makromolekulární chemie na Petřinách, a tak nejčastější dotazy směřovaly právě k této části Prahy 6. A podle občanů zde je největším problémem životní prostředí – chodníky zaneřáděné psími exkrementy, neuklizené spadané listí, nepovolené parkování na chodníku v obytných zónách, přerostlá zeleň či obnova stárnoucích domů – to byly nejčastější dotazy, na které jednotliví představitelé radnice odpovídali.

Výlety v únoru
Od Matěje kolem sídliště na Babě.

Medáci dál neoprávněně obývají domy ve Střešovicích
Ve sporu Dobročinného spolku medáků a městské části Praha 6 již rozhodl městský soud v Praze, a to v neprospěch medáků. Jeho rozsudek obdržela Praha 6 počátkem ledna. Medáci měli podle rozhodnutí soudu vyklidit dva ze tří neoprávněně obývaných objektů ve Starých Střešovicích, které ve výběrovém řízení získali jiní uchazeči.

Kam si dojít pro řidičský a technický průkaz?
V tisku se mimo jiné objevily informace o tom, že se v souvislosti se změnami v zákonech mění i místa pro vyřizování řidičských a technických průkazů. V oblasti evidence silničních vozidel a evidence řidičských průkazů však k žádným změnám nedochází a uvedené agendy vyřizuje Magistrát hl. m. Prahy stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako doposud.

Dejvický Sokol uspořádal Dětský trojboj
Více jak polovina našeho členstva jsou děti a mládež. Proto jsme velmi rádi „převzali štafetu“ od karlínského Sokola, který byl při povodních vyplaven, a uspořádali Dětský trojboj pro sokolské jednoty pražského pětižupí – pro rodiče s dětmi (většinou do 4 či 5 let) a kategorii tzv. předškolního žactva, „předškoláků“, kteří již soutěží samostatně..

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • S jakým cílem jste navštívili zatopené oblasti Prahy 6?
  • Máte již rozmyšleno, jak použijete peníze z povodňového konta Prahy 6?
  • Koncem března se chystáte představit nové Programové prohlášení rady Prahy 6. Můžete alespoň naznačit některé z bodů, které se v něm objeví?

Rada odsouhlasila Vypich s podmínkami
Po prostudování předložené dokumentace a posouzení všech dopadů na životní prostředí Prahy 6 souhlasili radní s realizací Komerčního centra Vypich. Podmínkou je však vybudování bezbariérového podchodu pod ul. Bělohorskou s výstupy na budoucí tramvajovou zastávku a výstupem v předpolí obory Hvězda.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz