www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 1/2003

Hanspaulka má nové občanské sdružení
Na Praze 6 již funguje přibližně asi 32 občanských sdružení, majících převážně za cíl buď ochranu a zlepšení životního prostředí této městské části nebo ochranu památek či prosazení zájmů občanského života. Loni v listopadu jejich řady rozšířilo Občanské sdružení přátel Hendlova dvora.

Ojedinělý vánoční koncert v Crown Plaza
Vánočních koncertů byla v prosinci Praha plná, některé z nich však byly opravdu unikátní. Počítám k nim podvečerní vystoupení žáků ZUŠ z Veleslavína, který se konal 16. 12. ve velkém sále hotelu Crown Plaza. Na pódiu se vystřídalo snad 150 účinkujících. Děti dokonce i pětileté, na druhé straně zase zkušení pedagogové, kteří společně se školáky realizovali řadu hudebních vystoupení.

Rok voleb a povodní…
Ještě nedávno jsme oslavovali vstup do nového tisíciletí, a už máme jeho druhý rok za sebou. Co přinesl? I přesto, že dvojka je numerology vnímána jako spíše pozitivní číslo, nedá se říci, že by tento rok byl jen veselý. Spíše by mu slušel přídomek hektický – troje volby, povodně a summit NATO – tyto tři největší události jako by rámovaly zběsilé pádění času, které nás i republiku dělá rok od roku staršími. Ale přesto se i v tomto bláznivě pádícím roce událo na Praze 6 mnoho, respektive se snad stihlo téměř vše, co se stihnout mělo a ještě k tomu i něco navíc. Ostatně, posuďte sami…

Smutná událost
Prohlášení starosty k náhlému úmrtí ředitele pražské policejní správy Radislava Charváta

Básník Jan Čep v památníku
Malá výstavní síň Památníku národního písemnictví hostí zajímavou výstavu ke stému výročí narození básníka, prozaika, esejisty, překladatele z francouzštiny, italštiny, španělštiny a němčiny, a také nedobrovolného emigranta Jana Čepa, které uplynulo 31. 12. 2002.

Stále svěží i s osmdesátkou na krku
Již 81 let nacházejí dospělí, děti i mládež příležitost ke cvičení a sportu v sokolovně v Liboci, v bezprostřední blízkosti obory Hvězda.

Při výběru návrhů na památník na Vítězném náměstí padla tři ocenění
Jedno mimořádné ocenění a dvě druhá místa přidělila porota návrhům na památník čs. zahraničním vojákům padlým na bojištích II. světové války, který by měl stát na Vítězném náměstí.

Při adventním odpoledni se zpívalo, hrálo i mlsalo
Tradiční adventní odpoledne na Základní škole Norbertov se těší čím dál většímu zájmu a stejně tomu bylo i před nynějšími vánočními svátky.

Den prevence v komunitě
V prostorách občanského sdružení Prev-Centrum v Břevnově se konal „Den prevence v komunitě“. Tato akce byla pořádána jako oslava ročního výročí působení o. s. Prev-Centrum na Praze 6 a jako podnět k diskusím na zajímavá témata týkající se prevence a poradenství v oblasti sociálně patologických jevů s důrazem na komunitní přístup.

Konec roku byl i na Praze 6 ve znamení ledu
Neschůdné chodníky a nesjízdné silnice. Klouzající a havarující vozidla, občané s polámanými končetinami. Rozbité kryty pouličních lamp, poškozené dopravní značky. I toto byl obrázek několika málo dní před koncem roku 2002.

Svatby jinak
Budou-li snoubenci chtít na Praze 6 uzavřít manželství nebo prožít zlatou či diamantovou svatbu, je tak možné učinit za účasti kteréhokoliv ze 45 zastupitelů. Ti všichni totiž mají oprávnění tyto úkony provádět.

Pečovatelská služba získala „sociální automobil“
Až 400 jídel denně se rozveze mezi potřebné občany Prahy 6, a to díky novému vozidlu Ford Transit. Pečovatelská služba na Praze 6 získala tzv. „sociální automobil“ počátkem prosince, kdy jí byl předán za účasti dnešního starosty Tomáše Chalupy a zástupkyně starosty Jaroslavy Trnkové. Stalo se tak v rámci projektu, který realizuje reklamní agentura Kompakt, s. r. o., od roku 1997 a jehož cílem je zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních zaměřených na výchovu, vzdělávání, rehabilitaci a integraci zdravotně či mentálně postižených osob a pečovatelských zařízení.

Na Petřinách uvítají zájemce o internet
Základní škola Petřiny-jih je další v pořadí, která otevřela internetovou knihovnu ve svých prostorách, a to nejen pro své žáky, ale do budoucna i pro další děti i dospělé. Stalo se tak mimo jiné i v rámci 40. výročí založení školy.

Rekonstrukce areálu volného času Ladronka pokračuje
Dále pokračovat v realizaci areálu volného času na Ladronce – to je rozhodnutí radních i zastupitelů Prahy 6. První etapa prací v prostoru břevnovské pláně byla zahájena 18. září 2002, přičemž v současné době je téměř dokončena východní část areálu včetně veřejného osvětlení, v západní části je hotová zhruba polovina plánovaného objemu prací. Zároveň byla opravena východní část cesty výklenkových kaplí a stanovena část bruslařského okruhu. Celý areál by měl být dokončen v květnu 2003.

Vánoce byly sice bez sněhu, zato opět se stanem
Byl začátek prosince. Některá místa a ulice ozdobilo sváteční osvětlení, v Bubenči a v Břevnově se rozzářily vánoční stromy. Až potud se atmosféra nadcházejících Vánoc od mnoha jiných českých měst nelišila. Těžko však bychom asi jinde v tomto čase hledali místo, kde si mohou lidé v předvánočním shonu vychutnat nevšední kulturní nadílku.

Rada a zastupitelé si stanovili kompetence
Na zasedání rady m. č. Praha 6 byly ustanoveny kompetence starosty, jeho zástupců a jednotlivých radních.

Rozpočet 2003: bez dluhů, zato s miliardou výdajů
Tak jako v předcházejících letech i nyní těsně před koncem roku zastupitelé Prahy 6 schválili rozpočet pro letošní rok. Ten ve svých výdajích počítá s více než miliardovou částkou, z níž si opět největší díl ukrojí oblast školství, těsně následována obecním hospodářstvím.

Nový vzdělávací program v ZŠ Na Dlouhém lánu
Radní souhlasí se zařazením ZŠ Na Dlouhém lánu do projektu experimentálního ověřování vzdělávacího programu M. Montessori od 1. 9. 2003 v rozsahu I. stupně, a to postupně vždy po jedné první třídě. Vedle připravovaného programu Montessori existuje v Praze 6 již Valdorfská škola a Škola hrou.

Připojení škol na poplachový monitorovací systém
Souhlasné stanovisko a zároveň žádost o připojení ZŠ Marjánka a MŠ Libocká na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy vyšlo z rozhodnutí radních Prahy 6, směrovaného radě hl. města. Systém provozuje Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy. Loni bylo již zajištěno připojení MŠ Terronská, MŠ Motýlek a ZŠ Petřiny-jih.

leden

Otázky pro pana starostu:

  • Do nového roku vstupuje Praha 6 s nejvyšším rozpočtem ve své novodobé historii, celkové výdaje přesáhly částku jedné miliardy. Proč jste přistoupili k tak velké částce?
  • Předpokládám, že část prostředků pochází i z prodeje hotelu Praha. Na co bude použita?
  • Nechali jste si v rozpočtu dostatečnou finanční rezervu pro neočekávané výdaje?
  • Vláda rozhodla o navýšení platů státních zaměstnanců. Jak se toto opatření dotkne úředníků na Praze 6 a rozpočtu?

Dalších pět kamer spuštěno
Ulice Kladenská, U Vojenské nemocnice, Dejvická, K Letišti a Bělohorská získaly pod stromeček dárek. Od prosince je totiž hlídá celkem pět nových bezpečnostních kamer, které zde byly nainstalovány v rámci II. etapy výstavby městského kamerového systému. Nyní tedy území Prahy 6 kontroluje celkem 19 funkčních kamer. Ke zprovoznění zbývají poslední tři.

Internet se osvědčil
Brzy oslaví rok fungování nové internetovské stránky Prahy 6. S jejich novou podobou došlo k výraznému zlepšení služeb pro občany, kteří si zvykli své věci řešit pomocí internetu. Kromě celé řady informací a aktualit ze života městské části obsahují stránky také většinu úředních formulářů, které jsou volně ke stažení, a zlepšila se i struktura diskusního fóra. O tom, že to je krok správným směrem, nás přesvědčují statistiky návštěvnosti.

Výlety v lednu
Od Džbánu na Babu – další procházka zimní Prahou

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz