www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 5/2001

„Měla jsem ráda všechno,“ říká stoletá paní Gerstelová
Den před svým jubileem nás přivítala energická dáma, které by jen těžko někdo hádal sto let. Jen těžko se odolávalo jejímu pobízení, když nás zvala ke stolu a neustále nabízela připravené pochoutky. A mezi tím vyprávěla.

Hledání člověka je to nejtěžší
V okamžiku, kdy jsem žádala Ivana Trojana o rozhovor, bylo na jeho tváři znát určité napětí. Je totiž nesmírně časově vytížený a navíc má pocit, že vše podstatné už řekl. Nakonec jsme se přece jen dohodli – budeme si povídat při delší pauze mezi dvěma výstupy ve hře Brouk v hlavě, v níž hraje v divadle Na Vinohradech. Přišel v kostýmu, s rozcuchanými vlasy a nalíčeným monoklem.

Za kulturou na Hrad i do jeho podhradí
Všechny výstavy projektu „Deset století architektury“, o níž jsme se už zmínili, jsou otevřeny a těší se zájmu našich i zahraničních návštěvníků. Rádi alespoň stručně doplňujeme, že expozice architektury románské a gotické jsou v příslušných podlažích Starého královského paláce na III. nádvoří. Místem expozice architektury renesanční je proslulý Letohrádek královny Anny a přilehlá Královská zahrada, barokní architekturu najdete v Jízdárně, 19. století je otevřeno v Císařské konírně na II. nádvoří a architektuře 20. století je věnována Sloupová síň, Rothmayerův sál a Klínová chodba na I. nádvoří. Projekt potrvá do 31. 10. a skutečně stojí za to jej vidět.

Z minulých století - Zlatnice neboli Šipkapas
Zahnete-li na začátku Soborské ulice na Hanspaulce podél zahrádkářské kolonie do šáreckého údolí, míjíte zprava rozpadající se ruinu bývalé usedlosti a hostince Zlatnice. V dobách své slávy se budova dostala nejen do literatury (román K. H. Strobla Šipkapas), ale i na stránky xenofobně zaměřeného „DEJVICKÉHO A BUBENEČSKÉHO OBZORU“, který vyjadřoval nálady části společnosti v poválečném období

Jaro rozproudilo mladým sportovcům krev
Ve třetím čtvrtletí školního roku uspořádal Dům dětí a mládeže Praha 6 ve spolupráci s OR AŠSK ČR (okresní rada asociace školních sportovních klubů ČR) a některými školami obvodní kola soutěže v halové kopané – futsalu, basketbalu chlapců a dívek, šplhu, sportovní gymnastice, vybíjené dívek (viz čl. O putovní pohár) a přespolním běhu.

Za Starými Dejvicemi aneb Co nám odhalí archeologický výzkum, při kterém se nic nenašlo
Praha 6 je administrativní městský obvod, který na rozdíl od některých jiných pražských obvodů nemá své historické jádro, jenž je často považováno za přirozené centrum. Místa, která jsme se naučili považovat za centrum obvodu, patří v rámci Prahy 6 z hlediska historického – nikoliv prehistorického – naopak k těm nejmladším. Vítězné náměstí a Hradčanská spojená obchodní Dejvickou ulicí se staly přirozeným centrem díky urbanistickému pojetí a geografické pozici, nikoliv díky staleté historické tradici.

Kam v květnu, milí senioři?
Zveme vás na pravidelné setkání důchodců Prahy 6 dne 24. 5. od 15 hod. v Domově důchodců v Šolínově ul. 3.

115 let trvání TJ Sokol Střešovice - jeho minulost a budoucnost
Před několika měsíci oslavil TJ Sokol Střešovice svoje významné výročí trvání. Pojďme si proto připomenout pár historických mezníků v době jeho existence.

I o bezprizorná zvířata musí být pečováno
Podobně jako v předcházejících letech se také v tomto roce bude na městské části Praha 6 pokračovat v odchytu a následné kastraci divokých koček. Toto opatření je nutné z mnoha důvodů, především pak proto, že v některých částech Prahy 6 se kočky množí stále více.

Za výlety v květnu
Tentokráte do jarních kladenských lesů. Za první elektrifikovanou železnicí.

NAVATYP místo firmy ANESO
Od ledna letošního roku se nájemníci bytů v majetku hlavního města Prahy, svěřených městské části Praha 6 v oblasti Liboce, Vokovic a Ruzyně, mohli seznámit s novou správní firmou NAVATYP, a. s., která převzala správu cca 3 500 bytů a 400 nebytových prostor po firmě ANESO, s. r. o. NAVATYP tak fakticky převzal údržbu a pronájmy obecních bytů s tím, že starost o tepelná zařízení zůstává i nadále bývalé správní firmě ANESO.

Cyklistům přibude další trasa
Přibližně před rokem přinesla Šestka informace o cyklistických stezkách, které procházejí také Prahou 6, ale jejich realizaci zajišťovala hl. m. Praha. Naplánovány byly tehdy dvě trasy, třetí již byla v provozu. Zeptali jsme se proto vedoucího péče o prostředí Zdeňka Kalbáče, na co se mohou milovníci cykloturistiky těšit letos.

Letohrádek Hvězda putoval na výstavu
Kdo ve dnech 27. až 30. března zavítal na holešovické Výstaviště, mohl zde kromě tradiční Matějské pouti navštívit i každoročně pořádanou výstavu Schola Pragensis. V prostorách levého křídla sjezdového paláce se rozprostíralo „Bludiště moudrosti“. Pod tímto heslem totiž proběhl letošní ročník přehlídky pražských škol; výstavní stánky jednotlivých městských částí předváděly, co se školáci naučili, co zajímavého umějí vytvořit, na pódiu se hrálo, zpívalo a tančilo. A bylo čím se chlubit, co předvést!

Granty na sport a kulturu již schváleny
Ve výši až 600 000 korun schválili zastupitelé udělení několika finančních výpomocí neziskovým organizacím v oblastech kultury a sportu.

Praha 6 má svůj krizový štáb
Stejně jako v ostatních městských částech i na Praze 6 existuje tzv. krizový štáb, který má za úkol informovat a zabezpečovat občany při vzniku krizových či mimořádných událostí. Tato informace opět nabyla na aktuálnosti v souvislosti se zvýšeným průto-kem ve Vltavě počátkem jara a se skutečností, že tzv. stoletá voda postihla Prahu naposledy v roce 1890.

Co se děje s „Black handem“?
>Na posledním zasedání zastupitelstva m. č. Praha 6 se mimo jiné projednávala i otázka dalšího osudu prostor na tzv. Black handu v Dejvicích. Tento problém již delší dobu trápí totiž nejen radnici, ale zejména občany bydlící v přilehlých domech. Jejich jménem vystoupil na zastupitelstvu i Stanislav Klindera, který na zastupitelích žádal odpověď.

Při setkání se rozdávaly dárky
Setkání starosty a radních s občany v ZŠ Petřiny-jih na téma školy a školství probíhalo netradičně v několika rovinách. Jednak bylo spojeno s prohlídkou školy, jednak se jej účastnili ředitelky a ředitelé jednotlivých základních škol Prahy 6 a navíc proběhlo vyhodnocování žákovské internetové soutěže.

Rozpočet s přebytkem
Hospodaření Prahy 6 za loňský rok skončilo s více jak 25 milionovým přebytkem. Vyplývá to ze zprávy o plnění rozpočtu za rok 2000, kterou po obsáhlé rozpravě schválili zastupitelé na svém dubnovém zasedání.

Ladronka je „naše“!
I tak by se dal shrnout výsledek dramatické diskuse zastupitelstva hl. m. Prahy, která měla rozhodnout o vítězném projektu na využití Ladronky a okolního parku.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Magistrátem byl „odklepnut“ náš projekt na využití Ladronky. Co tedy bude následovat dále?
  • Jaká je předpokládaná částka na rekonstrukci a vybavení parku?
  • Připadalo by do budoucna v úvahu, aby na Ladronku nějak navazoval i Vypich?

Starci proti drogám
Neobvyklým nápadem zahájila m. č. Praha 6 svůj protidrogový program PRO6. Pro žáky 8. a 9. tříd totiž zakoupila za částku 300 000 korun dvě muzikálová představení Starci na chmelu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz