www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 2/2001

O pražských muzeích a galeriích
Zajímavou knihu o pražských muzeích a galeriích vydala agentura Kdo je kdo ještě v rámci akce Praha – město kultury 2000. Publikace je členěna do tří oddílů: 

Z minulých století
Tento nový seriál jsme se pokusili postavit na výběru z ojedinělé sbírky starých pohlednic, kterou se povedlo shromáždit, a na článcích z dobového lokálního tisku. Jak se nám to podařilo, posoudíte sami. Při práci na našich historických minisondách jsme byli sami překvapeni, jak často jsme se ocitali v současnosti. Minulosti prostě nelze utéci.

Sto let není žádný věk
Neuvěřitelné narozeniny oslavily dvě dámy – stoletá paní Josefa Skácelová, která byla první jubilantkou v novém tisíciletí a jednostoletá paní Anna Sekerková, nejstarší občanka Prahy 6. A obě mají, jak se zdá, na svůj dlouhý věk specifický recept. Paní Skácelové totiž podle jejích vlastních slov vždy pomáhalo kyselé zelí, kterým si vyléčila za války i španělskou chřipku, paní Sekerkové zase chuť do života vždy přineslo kafíčko a – i když bychom to asi neměli příliš zdůrazňovat – sem tam také cigareta. 

Jak dál v oblasti parkování?
Jedním z významných problémů naší městské části, před jehož řešením v současné době stojíme, je doprava. Její jednou oblastí je doprava v klidu, tedy parkování. 

Hledání minulosti– Hra na archeology
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravilo již před časem svým návštěvníkům nejen zajímavou „pravěkou“ podívanou, ale také možnost stát se alespoň na chvíli archeologem a vychutnat si tak pocit objevitelů.

Joža Uprka a jeho grafika v Památníku
Unikátní sbírku Františka Šantavého, která podává průřez celou grafickou tvorbou Joži Uprky představuje výstava v Památníku národního písemnictví na Strahově. 

Buďte Lvíčetem...
Jednou z organizací věnující se intenzivně dětem je turistický oddíl Lvíčata, založený již v roce 1974. Od svého založení to byl oddíl zaměřený na turistiku a fotografování, v roce 1980 se pak stal oddílem ryze turistickým. 

Nikdy jsem nic neplánoval
Muzikant, politik, moderátor televizního pořadu, organizátor akce Praha – město kultury 2000, to vše v jedné osobě je Michal Prokop, nezaměnitelně spjatý především s kapelou Framus 5. Jaký je dnes, jaká byla „Praha 2000“ či vrátí se k hudbě anebo do politiky? To jsou některé otázky, na které odpovídá v našem rozhovoru.

ZŠ Hanspaulka - etikou ke zdravému životu
ZŠ Hanspaulka je další školou, ve které je od tohoto školního roku nová ředitelka – ing. Marie Pojerová. A s jejím příchodem čekají školu také určité novinky.

Poliklinika Pod Marjánkou bude snad brzo „naše“
Po několika měsících je znovu na pořadu dne osud bývalé III. polikliniky Pod Marjánkou. A zdá se, že městská část Praha 6 se konečně dočká „svého“ lékařského domu.

Nové byty se chystají, privatizace bude pokračovat
Kromě již v lednovém čísle Šestky zmíněných bodů nová koncepce bydlení přináší i další návrhy na řešení špatného technického stavu značné části bytových domů, zmiňuje se o nutnosti pokračování privatizace a o výstavbě dalších bytů.  

Oko kamer prohlédne již brzy
Jen dny dělí Prahu 6 od zprovoznění prvních uličních kamer, které budou monitorovat nejfrekventovanější části Prahy 6.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • K jakým závěrům jste došli?
  • Co ještě občanům dlužíte? Určitě se vyskytují i nějaké problémy...

Hotel Praha se letos možná dočká nového majitele
Na otázku, týkající se prodeje hotelu Praha, a. s., patrně již brzy budeme znát odpověď. Koncem loňského prosince bylo totiž ukončeno předkolo výběrového řízení, do kterého se přihlásilo dvaatřicet zájemců. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz