www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 12/2001

Vážení čtenáři,
rok 2001, který pro noviny Šestka tímto vydáním končí, byl ve znamení celé řady změn a událostí. Není na nás, členech zastupitelstva, abychom je hodnotili. Tuto volbu máte v rukou Vy, občané Prahy 6.

Vzpomínání ... s přáním
Přání senátora Jana Rumla.

Junák – rušený, milovaný i znovuobnovený
Název podle letohrádku Hvězda získalo i 15. středisko organizace Junák. Bylo založeno bratrem Jindrou Hájkem v květnu 1945 v době, kdy se po skončení války československý skauting, násilně rozpuštěný v roce 1940, okamžitě regeneroval.

Ředitelka Dejvického divadla Eva Měřičková pro Šestku
Rekonstrukce splnila svůj účel, divadlo neztratilo svoje kouzlo...

Dejvické divadlo ukázalo novou tvář
„Největší investice do oblasti kultury v novodobé historii Prahy 6“ byla skončena. Jak už Šestka informovala, Dejvické divadlo, které prošlo nákladnou rekonstrukcí za částku 22 milionů korun, již slavnostně zahájilo svou sezonu.

1939: přišla temná budoucnost
Jak jsem prožil listopad

Za výlety v prosinci
Do podivuhodného muzea.  Zimní procházka Prahou za zvířátky.

Nový kabát na Petřinách
Základní škola Petřiny-sever byla další v pořadí, která si vyžádala investici do rekonstrukce.

Peníze pro Tatran a Sokol
Zastupitelstvo m. č. Praha 6 schválilo poskytnutí darů ve výši 350 tisíc Kč pro TJ Tatran Střešovice na pokračující rekonstrukci sportovního areálu a úpravu povrchu sportoviště a 250 tisíc Kč pro Sokol Břevnov-Hradčany na dobudování a vybavení sokolovny.

Co se děje na Hanspaulce?
V ZŠ Hanspaulka byla již více než před měsícem slavnostně otevřena školní knihovna. Prostor se zaplnil hosty z řad učitelského sboru, zastupitelstva Prahy 6, dětmi a také obyvateli Hanspaulky, kterým knihovna rovněž slouží.

Hotel Praha opět nebyl prodán
I přesto, že se o koupi Hotelu Praha původně ucházelo na 27 zájemců, nakonec ani jeden nebyl úspěšný.

O silničním okruhu v Suchdole – přijďte podpořit zlepšení dopravy
Velmi důležitým dnem v otázce dokončení silničního okruhu Prahy bude letošní Mikuláš, tedy 6. prosinec. V aule České zemědělské univerzity v Praze 6 Suchdole bude totiž v 17 hodin veřejně projednávána dokumentace o vlivu této stavby na životní prostředí.

Vážení spoluobčané,
začal poslední měsíc prvního roku, kterým jsme vstoupili do třetího tisíciletí. Protože další číslo Šestky vyjde až v roce 2002, budu asi prvním, kdo odstartuje lavinu novoročních blahopřání.

Vítězné náměstí: dostavět !
Poslední zastupitelstvo většinou hlasů schválilo dostavbu Vítězného náměstí i záměr, aby v budoucí polyfunkční budově byla mimo jiné umístěna také radnice Prahy 6. Tuto myšlenku obsahuje i programové prohlášení přijaté před třemi lety. Přesto projednávání této otázky provázela velká diskuse.

Domy ve starých Střešovicích jsou na prodej
Tři domy ve starých Střešovicích, protiprávně obývané Dobročinným spolkem medáků, se dočkají změny. Dva z nich chystá m. č. Praha 6 k prodeji, třetí půjde do výběrového řízení na pronájem.

Privatizuje se dál ! Zastupitelé schválili nová pravidla
Po skončení 6. vlny privatizace si mnozí občané zřejmě položili otázku, co teď bude s mým bytem, s mým domem, který jsem chtěl koupit? Zastupitelé nyní jednoznačně odpověděli. Privatizovat chceme, proto jsme také schválili nová kritéria a zásady pro prodej.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Listopadové zastupitelstvo rozhodovalo mimo jiné o dvou velkých tématech: pokračování privatizace a dostavbě Vítězného náměstí. Jaký je tedy v těchto dvou otázkách posun a co lze očekávat?
  • Zmiňme nyní dostavbu Vítězného náměstí...
  • Jak bude Praha 6 postupovat, aby tento záměr naplnila?

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz