www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 12/2000

Do sklepení za exkluzivní raritou
Ve sklepních prostorách Starého královského paláce pod Vladislavským sálem je otevřena – bez nadsázky – senzační expozice, představující současný stav právě restaurovaného relikviáře svatého Maura.

Nové prostory pro DD
Nejen park na „Lotyšáku“, ale i jeden z domů v jeho bezprostřední blízkosti čeká novinka: své prostory zde totiž po rekonstrukci bývalého divadla Brouček získalo i Dejvické divadlo.

Vincenc Kramář – od starých mistrů k Picassovi
Název rozsáhlé výstavy připomíná významnou osobnost české kultury a mezinárodního výtvarného života, sběratele, historika a teoretika umění, ale také ředitele Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách v letech 1919–1939 (předchůdkyně Národní galerie) Vincence Kramáře.

Sportovec tělem i duší
Odmalička rád sportoval, ale v jedenácti letech „skočil“ při přecházení ulice na Letné pod Tatru. Tři měsíce čekal na protézu a nevěděl, jestli ještě bude moci chodit. Dnes je z něj úspěšný sportovec, který vyhrává cyklistické závody a do republiky právě přivezl dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili z paralympiády v Sydney za cyklistické disciplíny. Jiří Ježek je zkrátka sportovec tělem i duší.

1989: vše mělo smysl…
Jak jsem prožil listopad

Trasa přes Petřiny je žádanější
Takovým malým referendem by se dala nazvat minulá anketa, v níž jste odpovídali na otázku, kudy byste si přáli, aby vedla trasa budoucího metra Dejvice – letiště.

Taková byla Ladronka...
Čtvrtek, 9. listopadu 7 hodin ráno. Mlha, sychravo. Oddíly městské policie s radními hl. m. Prahy Filipem Dvořákem a Rudolfem Blažkem právě zahájili vyklízení nejznámějšího squattu – značně zdevastované usedlosti Ladronka. Stalo se tak na základě petice, kterou sepsala asi stovka místních obyvatel, stěžujících si na vzrůstající hluk i nepořádek.

Škola, která se chce otevřít
Jak už jsme se zmínili v minulé Šestce, Základní škola Benita Juaréze a především vedení této školy dostává nový ráz. Podle slov nově nastoupivší ředitelky Mají Bihelerové jde především o snahu otevřít školu co nejvíce dětem i rodičům, a tak i celé veřejnosti.

Nová kuchyň pohladí oči i žaludek
Jednu z nejdůležitějších prostor, totiž novou kuchyň s varnou, nedávno slavnostně otevřeli v ZŠ J. A. Komenského. Její vybudování stálo více než 7 000 000 korun a žákům i učitelskému sboru tak přibylo důstojné místo, v němž se všem bude určitě i příjemně stolovat. Do konce roku bude dokončena i půdní vestavba kabinetů a speciálních učeben.

Schůzka přinesla výsledky
Investor projektu Terasy Červený Vrch – společnost Skanska – vysázel 8. listopadu na rozšířené zelené ploše v ulici Egyptská dvě břízy, jeden javor, jeřáb a větší množství různě velikých lískových keřů. O den později byla tato plocha oseta travními semeny.

Antisprejerový program zabírá
Program Prahy 6 zaměřený na boj se sprejery přináší první výsledky. Obecní domy jsou vyčištěny, funguje telefonní dispečink, policie disponuje mnohem větším objemem informací a vykazuje i výsledky.

Toleranční hřbitov opět získal svou důstojnost
Významná kulturní památka – Toleranční hřbitov – který se nachází na ruzyňském svahu Bílé hory se po mnoha letech dočkal svého obnovení. Stalo se tak díky spolupráci Klubu přátel Ruzyně a úřadu městské části Praha 6, která na obnovu přispěla částkou 900 000 korun.

Slovo starosty
Otázky pro pana starostu ...

  • Co si slibujete od nové koncepce bydlení?
  • Jaké byly největší sporné body při diskusích nad koncepcí?
  • Zaměřuje se koncepce i na takové neduhy, jako je například černý trh s byty a jeho zamezení?

Radnice změnila název
Od listopadu letošního roku se změnila zákonná úprava, kterou se řídí obce a hl. m. Praha. Do této doby platil pro město Prahu zákon o obcích a zákon o hl. m. Praze, který řešil některé otázky práv a povinností hl. m. Prahy a městských částí samostatně.

Půjčky na opravy po novu
Mnohem výhodnější než dosud jsou nyní půjčky na opravy a modernizace obytných domů. Zastupitelstvo schválilo nová pravidla, která půjčky ještě více zvýhodňují.

Vánoce, Vánoce, přicházejí
Dva vánoční stromy – jeden u kulturního centra Kaštan v Břevnově, druhý na Vítězném náměstí v Dejvicích, stan pro asi 400 lidí, ve kterém bude probíhat bohatý vánoční program plný písniček, her, divadla i překvapení, „ježíškovská“ telefonní budka či prodejní vánoční trhy… to je jen malý výčet toho, co obyvatele Prahy 6 čeká letos v adventních dnech.

Praha 6 má svou bytovou koncepci
Na listopadovém zasedání zastupitelstva m. č. Prahy 6 byl přijat strategický materiál – Koncepce bytové politiky. Ta souhrnně řeší veškeré otázky dotýkající se jak problematiky bydlení, výstavby nových bytových domů, tak i problematiku privatizace bytového fondu či výstavbu domů s pečovatelskou službou a poskytování sociálního bydlení.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz