www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

Rozhovor s Michaelou Maláčovou

Praha 6 přivítala advent

Památník veteránům dominantou Vítězného náměstí

Hadovku ocenila i Livia Klausová

Služebna strážníků je i na Petřinách

Senátor Karel Schwarzenberg

Americký velvyslanec si prohlédl nové třídy

Koncert tanečních škol Praha - Weiden

Křišťálový kámen byl zaslouženou odměnou

Prohlédněte si Prahu 6 z ptačí perspektivy

Akutní zdravotní stavy obyvatel Prahy 6 léčí ÚVN a pohotovos

Nové archeologické nálezy od Libockého rybníka podávají unik

Vánoce přicházejí...

Třídění odpadu se rozšiřuje

V Ruzyni uctili památku studentů

Paní Žofie, která oslavila 100 let,má ráda hudbu

Slovo starosty prosinec/2004

Sochy Karla Stádníka jsou stvořené pro kostely

Radnice musí ochránit osobní údaje

Ruzyňským vadí nákladní auta

Rozhovor s radním Janem Holickým

Ze zastupitelských klubů

Prodloužení dohody o spolupráci mezi ČVUT v Praze a městskou

Voličům děkuji, soupeři gratuluji

Ohlédnutí za volbami do Senátu v Praze 6

Kočovníci jsou školou života

Když rodiče chodí do školy...

Denní stacionář v domově důchodců je již v provozu

Veřejná sbírka na břevnovské varhany

Jak na počítač 

Víkendové kurzy aktivního stylu života pro starší občany Pra

Vytvořte si dřevěné originály

Výlet v prosinci

Radnice má cenu za sympatickou kampaň

Veřejná sbírka na břevnovské varhany

č. konta 666 666 888/0300

Již v září byli do břevnovského benediktýnského kláštera pozváni významní pražští veřejní činitelé, přímo před oltář vrcholně barokní baziliky sv. Markéty. Členové Spolku břevnovských podnikatelů a živnostníků, převor kláštera Prokop Siostrzonek a přizvaní odborníci zde vyhlásili veřejnou sbírku.

Ta má shromáždit finance na výrobu varhan pro baziliku sv. Markéty a na rekonstrukci poškozené barokní části varhanní skříně z 1. čtvrtiny 18. století, navržené stavitelem kostela, slavným Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem (1689-1751). Jedná se o unikátní schránu pro varhany, naprosto netypickou pro české barokní varhanářství. Podobný kousek, patrně od stejného navrhovatele, se nalézá pouze v bývalém klášterním kostele v Legnickém Poli v Polsku. Dienzenhofer projektoval tedy pravděpodobně jen dvoje varhany a jeden z těchto unikátů je právě v Břevnově.

Převor Siostrzonek připomněl, že klášter je perlou čtvrti i města, oázou klidu, která něco městu dala a teď město a jeho lidé mohou tomuto místu vrátit, co bylo ztraceno. "Hudba varhan, kterou zde můžete slyšet, je pouhou náhražkou se spoustou elektrických vylepšení. Chceme zatáhnout ony duchovní rybářské sítě, přitáhnout lidi a zapojit je do tohoto díla." Ing. Marek Čihař, organolog pražské arcidiecéze, objasnil přítomným současný problematický stav varhan a varhanní skříně, jejich historii, poškození a možnost rekonstrukce, jež nabízí i zajímavé technické řešení. Tyto varhany byly prvními v českých zemích s volně stojícím hracím stolem; do té doby totiž seděl varhaník zády k chóru.

Starosta Tomáš Chalupa přislíbil podporu radnice, a to nejen formální. "Vážím si všech, kteří také vyvíjejí nějakou vlastní aktivitu, jak to vidíme u Spolku břevnovských podnikatelů a živnostníků. Zpravidla chodí radnice za občany, aby se do něčeho zapojili. Toto občanské sdružení chodí za radnicí. Na prosincovém zastupitelstvu přednesu návrh zahrnout do rozpočtu na příští rok 2 miliony Kč pro břevnovské varhany." Na konto pro varhany putoval i výtěžek z benefičního koncertu Hradišťanu a Spirituál kvintetu v bazilice. Ten čítal přes 130 tisíc korun. Dalších deset tisíc korun věnoval Karel Schwarzenberg a 30 tisíc Kč soukromá firma.

Andrea Holasová, kronikářka MČ Praha 6

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz