www.praha6.cz
email

NAVATYP místo firmy ANESO

Od ledna letošního roku se nájemníci bytů v majetku hlavního města Prahy, svěřených městské části Praha 6 v oblasti Liboce, Vokovic a Ruzyně, mohli seznámit s novou správní firmou NAVATYP, a. s., která převzala správu cca 3 500 bytů a 400 nebytových prostor po firmě ANESO, s. r. o. NAVATYP tak fakticky převzal údržbu a pronájmy obecních bytů s tím, že starost o tepelná zařízení zůstává i nadále bývalé správní firmě ANESO.

Městská část Praha 6 ve spolupráci s příspěvkovou organizací SNEO a s novou správní firmou připravuje rozsáhlé rekonstrukce objektů (výměny oken, výměny rozvodů teplé a studené vody a kanalizačních stoupaček, zateplení objektů) za přibližně 40 mil. korun.

V případě, že by měl některý z nájemců ke správě připomínky či stížnosti, je podle našich informací možné obrátit se na příslušného pracovníka nejprve telefonicky či osobně v kanceláří firmy Vlastina 887/34 v návštěvních hodinách. V případě, že i poté není spokojen, měl by se obrátit na vedoucího střediska NAVATYPu. Všechny písemné stížnosti jsou evidovány v knize stížností a taková stížnost je vždy vyřizována v případě potřeby ve spolupráci s nadřízenou organizací SNEO.

A na koho se v případě potřeby obracet?

Technici: 3025118
Předpis nájmu: 3023420
Ved. střediska: 33310660, 33310051
Účtárna: 33313071
Návštěvní hodiny: Po 8.00 – 10.00 hod.
St 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 18.00 hod.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz