www.praha6.cz
email

Podaří se obsadit Deltu?

Záměr na pronájem objektu by měl přinést požadované služby

Rada m. č. Praha 6 se rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v objektu Delta ve Vlastině ulici v Praze 6 na budoucí provoz supermarketu, bowlingu, squashe, fitness a sauny.

Tento záměr vychází jak z předchozích jednání radních a příslušných komisí, tak z výsledků ankety, která proběhla mezi obyvateli sídliště Dědina a okolí a mapovala zájem a potřeby občanů sídliště. Bylo osloveno 2000 domácností, přičemž v anketě se vyjádřilo asi 11 procent respondentů. Z výsledků průzkumu jednoznačně vyplývá, že občanům sídliště chybí supermarket, který by řešil absenci prodejny maso-uzeniny, stejně tak i chybějící cukrárnu, sportovní zařízení typu fitness, squash, bowling s přidruženými službami – aerobik, sauna, solárium a bankomat.

V současnosti mohou občané sídliště využívat potraviny, pekárnu, poštu, tabák, prádelnu a čistírnu, ordinace s lékárnou, optiku, divadlo a knihovnu, restauraci s vinárnou a informační kancelář Úřadu m. č. Praha 6 se služebnou městské policie.

Celkem je tak obsazeno 38 nebytových prostor. K tomu je v areálu využíváno 68 garážových stání.

Přesto zůstává 14 prostor o celkové ploše cca 1400 m2 nevyužito. Na všechny volné prostory bylo vypsáno výběrové řízení. Na tři nebytové prostory byli vybráni zájemci, kteří nakonec nájemní smlouvy neuzavřeli. O zbývající prostory se nikdo nepřihlásil.

Radnice Prahy 6 se již delší dobu snaží podpořit efektivnější využití celého areálu a zlepšení služeb pro obyvatele sídliště. Proto mimo jiné loni investovala do areálu Delta finanční prostředky ve výši více než 21 milionů korun, které šly kromě nutných oprav i do rekonstrukce rozvodů tepla a teplé a studené vody. Kromě toho byla v rozpočtu na tento rok vyčleněna do rozpočtové rezervy kapitálová investice ve výši 50 milionů korun. „Na úrovni rady městské části a příslušných poradních komisí se vede řadu let diskuse, jakým způsobem oživit celé sídliště na Dědině s tímto pomyslným centrem obchodu a služeb a jak nabídnout několika tisícům obyvatel sídliště kvalitní a pestrý sortiment služeb. Toto není možné udělat bez příslušných finančních zdrojů. Proto jsme se nakonec rozhodli vyčlenit z rozpočtu tak výraznou částku,“ uvádí k tomu starosta Pavel Bém.

Právě tato částka ale vzbudila při projednávání rozpočtu na zastupitelstvu určité obavy. Nejvíce při tom zastupitele zajímalo, zda bude profinancována účelně a zda se také vložené prostředky vrátí. Například podle zastupitele Stanislava Hejduka jde mimo jiné o to, mít jasnou představu nejen o tom, kolik to bude stát, ale také jak bude zařízení po rekonstrukci skutečně využíváno. Podobný názor zastává i další ze zastupitelů, Marián Hošek, který by rád znal alespoň předpokládanou návratnost vložených finančních prostředků. Zastupitelka Jaroslava Hešíková-Barková k tomu podotýká: „Nejsem úplně přesvědčena, že padesát milionů je na jedné straně částka, která by byla dostačující, na druhé straně mi tato částka připadá velmi vysoká. V případě, že budeme v Deltě budovat sportovní centrum, mělo by se skutečně uvažovat o návratnosti finančních prostředků.“

Uznávám, že se jedná o velké finanční prostředky, které by se daly využít i jinde. A je otázka diskuse, kde jsou tyto prostředky nejpotřebnější. Jenže Delta je objekt mimořádně zanedbaný a navíc, tak jak je postavený, už dnešním požadavkům na nebytové prostory příliš nevyhovuje. Naše několikeré a takřka nekonečné pokusy jej celý pronajmout vždy ztroskotaly. Proto bychom rádi Deltu k pronájmu nabídli opět, ale s tím, že i my do ní vložíme nějaké prostředky. Tím, že jsme na zastupitelstvu schválili rozpočet, jsme řekli, že obnovit provoz v Deltě chceme,“ dodává k tomu starosta.

Podle Jiřího Tomana, provozního náměstka správní firmy SNEO, které rekonstrukci objektu Delta dostalo na starosti, by měl být následující scénář zhruba tento: městská část nejprve vyhledá formou výběrového řízení provozovatele žádaných služeb (tedy supermarketu, sportovních a rekreačních zařízení a dalších služeb), s nimiž uzavře smlouvu. Ve spolupráci s nimi se připraví projektová dokumentace na přestavbu a modernizaci, a v okamžiku, kdy bude připravena, bude také známa konečná částka, kterou bude městskou část Delta stát. „V tuto chvíli je ale nejaktuálnější zveřejnění záměru a vybrání provozovatele těchto aktivit,“ dodává Toman.

Ředitel SNEO Josef Tůma svého náměstka ještě doplňuje: „Je předčasné hovořit o konečné podobě, protože my teprve podle představ vybraného provozovatele upravíme konečný projekt. Může se také stát, že se upraví i stávající užívání objektu. Dokud ale není jasně vybrán nějaký provozovatel, nechceme říkat, kdo kde bude mít co,“ uzavírá Tůma.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz