www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Byla vyhlášena soutěž na strategického partnera pro dostavbu Vítězného náměstí. Co tedy nyní bude následovat?
  • Na Vítězné náměstí, a tím i na radnici tak bude přijíždět ještě více občanů než nyní. Budou mít u nové budovy kde parkovat?
  • Dnešní Vítězné náměstí je skutečně více velkou dopravní křižovatkou než náměstím. Takže, čekají jej ještě další změny k lepšímu?

Byla vyhlášena soutěž na strategického partnera pro dostavbu Vítězného náměstí. Co tedy nyní bude následovat?

Dostavba Vítězného náměstí patří k nejdůležitějším rozvojovým a investičním záměrům připravovaným na území Prahy 6 i celé Prahy. Její realizace přispěje k postupnému naplňování velkolepého urbanistického záměru Prahy z 20. a 30. let minulého století obsažených v regulačním plánu prof. arch. Antonína Engla. Průběh výstavby byl přerušen 2. světovou válkou a po jejím skončení se již se zástavbou nepokračovalo. Na Vítězném náměstí tak během následujících třech let vyroste atraktivní budova, která v sobě skloubí správně-administrativní a komerční funkci. Do té první části se přemístí v roce 2005 radnice Prahy 6. Současná budova Úřadu městské části Praha 6 neodpovídá požadavkům moderní radnice. Nové prostorové, organizační i funkční řešení radnice nepochybně ocení především občané. Součástí správní budovy budou kromě běžných odborů úřadu i společné prostory, informační kanceláře, knihovna a další potřebné služby. Na výběr projektanta bude vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž. Celý objekt by měl být postaven do 30. 6. 2005.

Na Vítězné náměstí, a tím i na radnici tak bude přijíždět ještě více občanů než nyní. Budou mít u nové budovy kde parkovat?

Postupná dostavba Vítězného náměstí je spojená i s regulací a vymístěním konečných stanic MHD z tohoto prostoru. To znamená, že dnešní dopravní uzel se bude měnit ve skutečně důstojné centrální náměstí severozápadu Prahy. S tím souvisí i prodloužení trasy metra A. V samotné budově radnice budou mít návštěvníci k dispozici přibližně 300 podzemních parkovacích míst.

Dnešní Vítězné náměstí je skutečně více velkou dopravní křižovatkou než náměstím. Takže, čekají jej ještě další změny k lepšímu?

Vítězné náměstí je rozlehlé, ale jistě se nestane místem pouze pro pěší. Snahou radnice je zklidnit ulice při vnějším okraji náměstí a centrum ponechat stále pro dopravní funkci. Třešničkou na dortu pak bude pasáž s obchody pod Vítězným náměstím v ose Dejvická ul. – ul. Technická. Uprostřed náměstí by v budoucnu měl být postaven vítězný sloup jako symbol naplnění názvu Vítězného náměstí. Celá dostavba se realizuje krok za krokem, nyní jsme na začátku a prvořadým úkolem je v tuto chvíli dostavět náměstí a podniknout kroky k regulaci dopravy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz