www.praha6.cz
email

Běh juniorů měl premiéru - Nová možnost pro mladé Pražany

Běžecké sdružení Liga 2000 ve spolupráci s m. č. Praha 6 uspořádala počátkem května 1. ročník Běhu juniorů. Při letošní premiéře vyrazilo na trať ve Vinařicích na dvacet mladých středoškoláků, aby si v terénu změřili síly.

Přestože trať byla náročnější než ta původně připravovaná ve Hvězdě, mladí běžci nelitovali, krásné okolí chráněné krajinné oblasti dalo zapomenout na všední starosti. Ti zdatnější si pak prověřili, jak jsou na tom s kondicí v polovině roku…

A tak nakonec v kategorii mužů zvítězil Vojtěch Dlouhý a v kategorii žen se na stupeň nejvyšší postavila Alena Moravová, oba z Prahy.

Své síly si pražští středoškoláci změřili i s mladými studenty vojenských škol naší armády a hosty ze zahraničí. Nakonec si nejlépe vedli studenti česko-rakouské školy v Praze a vedle skvělých sportovních výkonů vysoce obstáli i při besedě s rakouskými vojáky, vedené v němčině. Zajímavou tečkou za sportováním bylo po vyhodnocení Běhu juniorů i zasazení mezinárodního stromu přátelství sportovců v kasárnách v Ruzyni.

Sportovní akce rozšiřující možnosti trávení volného času dětí a mládeže nejen v Praze 6, určená pro středoškoláky a učně, byla zajímavou šancí i pro začínající běžce. Proto se do budoucna uvažuje o dalším pokračování s rozšířením o poslední ročníky základních škol.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz