www.praha6.cz
email

Povodně pomohly k novému vzhledu

Ulice Roztocká, která spojuje m. č. Praha 6 s Roztokami u Prahy, byla v prvním listopadovém dni konečně otevřena. Stalo se tak po opravě komunikace, jež byla poškozena v důsledku povodní.

Podle informací mluvčího Technické správy komunikací (TSK) Libora Sosnovce patří Roztocká k těm komunikacím, které byly povodní poškozeny nejvíce. Jak uvedl, „havarijní oprava, kterou zajišťovala TSK hl. m. Prahy, byla koncipována nikoli jako uvedení do původního stavu před povodněmi, ale jako jeho vylepšení.“ Podle něj byly při opravě poškozené komunikace použity gabionové matrace a stěny, a to jak pro sanaci svahu, tak i pro vytvoření nové krajnice vozovky. Ve vzdálenosti asi 1,5 m od poškozené krajnice byla vozovka v úseku téměř 1 km zcela odříznuta, a tím vznikl prostor pro uložení gabionových matrací jako podkladového materiálu pod novou krajnici. Jak Sosnovec dále upozornil, tato technologie umožnila rozšířit vozovku z původních 5,5 na 6 metrů. Pouze v délce asi 115 metrů zabránila rozšíření vozovky stávající zídka.

 Při vlastní opravě byla celková délka rekonstruované vozovky 1112 metrů rozdělena na 6 úseků. Opravená vozovka byla opatřena novým živičným povrchem a novými svodidly. Celkové náklady na opravu Roztocké ulice činí 15 606 000 Kč. Slavnostního otevření komunikace se zúčastnil také bývalý starosta Prahy 6 Pavel Bém a starosta Suchdola Václav Čížek.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz