www.praha6.cz
email

Co se děje s „Black handem“?

>Na posledním zasedání zastupitelstva m. č. Praha 6 se mimo jiné projednávala i otázka dalšího osudu prostor na tzv. Black handu v Dejvicích. Tento problém již delší dobu trápí totiž nejen radnici, ale zejména občany bydlící v přilehlých domech. Jejich jménem vystoupil na zastupitelstvu i Stanislav Klindera, který na zastupitelích žádal odpověď.

Podle místostarostky Jaroslavy Trnkové, která na jeho vystoupení reagovala, hodlají radní již brzy vyhlásit další výběrové řízení pro zájemce o výstavbu podzemních garáží na tomto území. 

Před několika lety zde nechala radnice Prahy 6 zbourat starý objekt s tím, že toto území bude sloužit široké veřejnosti v podobě zelené plochy, pod jejímž povrchem mělo vyrůst podzemní parkoviště. Předběžný rozpočet tohoto parku, bez podzemních garáží, činil 1,5 mil. korun. Dále byla vypracována projektová dokumentace na dvoupatrové parkoviště a poté se konalo výběrové řízení. Do konkurzu se ovšem přihlásil pouze jeden subjekt, jenž však nevyhověl požadavkům m. č. Praha 6 a tudíž se od projektu odstoupilo. „Vzhledem k finanční náročnosti celé výstavby se v současné době přikročilo k přepracování celého plánu na jednopatrový parking, což znamená také menší investici. V měsíci květnu bude vypsáno nové výběrové řízení,“ vysvětluje Trnková. Radnice má zároveň v úmyslu oslovit potenciální zájemce o dlouhodobé parkování. Jedná se například o nejrůznější finanční instituce aj. Nájemné v podzemních prostorech bude vyšší než na povrchových parkovištích, ale na druhé straně tato forma hlídaného parkoviště zaručí majitelům vozů ochranu jejich vozidel. 

Ivan Bartoš

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz