www.praha6.cz
email

Veleslavín má svůj park

K radosti veleslavínských občanů byl slavnostně předán starostou Pavlem Bémem veřejnosti rekonstruovaný park, ve kterém se nachází busta slavného veleslavínského rodáka Daniela Adama z Veleslavína, představitele české literatury a nástupce nakladatele Jiřího Melantricha.

Této události, které se spolu s občany zúčastnili také další představitelé městské části Prahy 6 – senátor Jan Ruml a architekti Petr Fuchs a J. Mužík, však předcházela rekonstrukce za 780 tisíc korun, k níž přibyla ještě půlmilionová částka na záchranu tzv. vodovodního domku.

Daniel Adam (1546–1599) získal svůj přídomek „z Veleslavína“ po otci Štěpánu Adamovi, nájemci mlýnů, když mu bylo dvaadvacet let. Sedm let byl českým univerzitním profesorem, později knihtiskařem, spisovatelem, překladatelem a organizátorem literárního života 16. století. Po sňatku s Annou, dcerou nakladatele Jiřího Melantricha (1511–1580) sice musel jakožto ženatý opustit univerzitu, ale zároveň se začal věnovat hojně literatuře a Melantrichovo nakladatelství velmi povznesl vydáváním knih z oblasti historie, náboženství, lékařství či přírodovědy, dále populárně naučných spisů, z nichž řadu sám přeložil nebo jazykově upravil (tzv. „veleslavínská čeština“ se stala základem spisovného jazyka). Kromě česko-latinsko-německo-řeckých slovníků patří mezi jeho díla Kalendář historický (1578), Slovní zásoba čtyřjazyčná (Silva quadrilinguis, 1598) nebo Věcný slovník (Nomenclator tribus linguis, 1586). Daniel Adam z Veleslavína byl členem městské Rady a získal titul „architypograf“. Dodnes není zcela jasné, jak zemřel. Podle jedné verze to bylo na sluneční úpal, jiné prameny uvádějí, že na mor. K uctění jeho památky byl v roce 1902 umístěn zde, v zelené ploše mezi ulicemi Veleslavínská, Střední a U Sadu, pomník s bustou, kterou vytvořil sochař Antonín Procházka. Místo bylo bohužel po dlouhá léta poměrně málo udržováno. Proto se městská část Praha 6 rozhodla znovu vytvořit důstojné prostředí, sloužící také k odpočinku a příjemným procházkám.

V blízkosti pomníku se navíc nachází objekt tzv. Vodovodního domku. Vodovodní potrubí, svádějící pitnou vodu do Pražského hradu a dodnes pod zemí zachované, bylo podle spisů dvorní správy vybudováno v letech 1540–1573 (podle Pamětní knihy Veleslavínské je však původ ještě starší, a to z doby Karla IV.) Pramenitá voda se sváděla ze sedmi štol hnaných v severním úbočí mezi Libocí, Veleslavínem a Střešovicemi, především v pískovci. První štola, hnaná z Liboce, se odedávna lidově nazývá „Královská studánka“. Voda ze všech štol se pak ihned jímala do dřevěného potrubí. Jedním z pozůstatků vodovodu je právě objekt původního manipulačního domku pro obsluhu potrubí, postavený zedníkem Jáskem v roce 1555. Podle dochovaných pramenů sloužil domek jako přístřešek k technickému zařízení vodovodu, který v těchto místech vycházel na povrch, a docházelo zde k čištění vody a vodovodního potrubí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz