www.praha6.cz
email

Vincenc Kramář – od starých mistrů k Picassovi

Název rozsáhlé výstavy připomíná významnou osobnost české kultury a mezinárodního výtvarného života, sběratele, historika a teoretika umění, ale také ředitele Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách v letech 1919–1939 (předchůdkyně Národní galerie) Vincence Kramáře.

Expozice, upozorňující mimo jiné i na blížící se 40. výročí Kramářova úmrtí , který byl zároveň jednou z nejvýznamnějších osobností naší městské čtvrti, zaplňuje celé první patro Národní galerie ve Veletržním paláci. Návštěvník zde najde 95 obrazů, 150 kreseb a grafických listů a 10 plastik. Jde o práce francouzských či ve Francii žijících a tvořících umělců, ale také o řady českých kubistů a dalších umělců moderní doby.

Velkou část výstavy zaujímají pak díla, jež Kramář získal jako ředitel Obrazárny. Jde o práce od raného středověku, přes gotiku po české barokní umění.

Další část výstavy zahrnuje i nejrůznější rukopisné materiály, knihy, korespondenci a mj. i četné fotografie. Jsou mezi nimi i snímky, dokumentující Kramářův pobyt v Dejvicích. Jedná se například o snímek bytu, ve kterém bydlel Kramář v roce 1931 ve Studentské ulici, nebo pohled od Kolejní k ulici Na Kotlářce. Tam Kramář bydlel v přízemí nájemní vily asi od léta 1936 až do své smrti v roce 1960. Ke zhlédnutí zde jsou i dokumenty, připomínající někdejší galerii Vincence Kramáře na třídě Čs. armády 24 a první výstavu prací Kubišty, Picassa, Braqua, Deraina, Filly a dalších kubistů, vše ze sbírek Kramářových.

Výstava je otevřena do 28. ledna 2001.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz