www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Volební období se nachýlilo ke konci. Jak vnímáte uplynulé čtyři roky, jaké je pro vás to ohlédnutí?
  • Tedy?
  • Budoucnost Prahy 6 už nyní bude záviset na novém zastupitelstvu a nových radních, přesto – kam by podle vás měla Praha 6 dál směřovat?

Volební období se nachýlilo ke konci. Jak vnímáte uplynulé čtyři roky, jaké je pro vás to ohlédnutí?

Před čtyřmi lety jsem přebíral žezlo starosty Prahy 6 s určitým ostychem a nesmělostí. Byl jsem si vědom, že Praha 6 je nejen krásná, ale také mimořádná ve srovnání s mnoha jinými částmi naší metropole. Tradičně patří k nejčistším, nejzelenějším, je čtvrtí diplomatickou, místem, kde se setkává historická tradice a památky s moderní zástavbou, je urba-nisticky ucelená a odráží tvář životního stylu přelomu 19. a 20. století či funkcionalistické architektury meziválečných let. Proto jsem si kladl otázku, jak mohu přispět k tomu, aby Praha 6 nejen takovou zůstala, ale stala se ještě o trochu… možná hezčí, možná čistší, bezpečnější.

Tedy?

S odstupem čtyř let mohu říci, že Praha 6 byla krásnou, zůstává krásnou a jistě do budoucnosti stále krásnou bude. My jsme se pokusili řešit bolavá místa v oblasti dopravy, bezpečnosti či životního prostředí. Něco se nám povedlo, něco se nepodařilo dotáhnout do konce, ale tak to v politickém životě chodí. Nesmírně si vážím obrovského nasazení všech mých kolegů na radnici, práce úřadu městské části, zastupitelstva a v neposlední řadě vlastně všech vás, občanů, kteří se zapojili do obnovy města a Prahy 6, a to jak prací, tak i svými názory, byť někdy kritickými, které ukázaly na existující problém, ale zároveň navrhly jeho řešení. Jsem přesvědčen, že právě ve zcela otevřeném vztahu politického vedení radnice a Pražanů, vůči kterým je politik zodpovědný, může být skryt klíč k úspěchu komunální politiky.

Budoucnost Prahy 6 už nyní bude záviset na novém zastupitelstvu a nových radních, přesto – kam by podle vás měla Praha 6 dál směřovat?

Praha 6 je dnes bezpochyby o něco čistší, bezpečnější, fasády dnes obecních a v budoucnu i soukromých domů má opatřeny antisprejerovým nátěrem a objem takto zničeného majetku je nesrovnatelně nižší v porovnání s jinými městskými částmi. Praha 6 má podle mě dobré návrhy v oblasti dopravní infrastruktury a parkování v klidu, ale co je to platné, Praha 6 je součástí hl. města Prahy a dobře víme, hranice mezi městskými částmi jsou víceméně administrativní. Čili největší poselství a výzva pro Prahu 6 do budoucnosti je pochopitelně adresována především hlavnímu městu Praze a vzájemnému vztahu pražských městských částí, především pak s ohledem na řešení velmi složitého problému dopravy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz