www.praha6.cz
email

Na Červeném Vrchu mají „nový“ bazén

Dlouho očekávaný dárek obdrželi žáci na ZŠ Červený Vrch k začátku školního roku. Stal se jím opravený bazén, jehož provoz zahájili právě sami žáci plaveckou štafetou v pozdně letním zářijovém odpoledni.

Generální rekonstrukce venkovního bazénu v celkové výši 2,8 milionu korun byla potřebná z důvodu jeho celkové zastaralosti. Proto také nemohl být již dva roky vůbec provozován. Podle slov ředitelky školy Jany Matoušové si rekonstrukci vyžádal nejen samotný špatný stav bazénu, ale hlavně děti a jejich rodiče. „Děti i rodiče mi psali, že si přejí, aby byl bazén obnoven,“ uvedla. Přání podpořila škola také tím, že omezila některé výdaje a ve spolupráci s rodiči dala na rekonstrukci rovný milion korun. „Z toho, že se rekonstrukce povedla a bazén je opět v provozu, jsme tedy všichni nesmírně nadšeni. A myslím, že do budoucna bazén bude sloužit nejen našim dětem, ale i dětem z ostatních škol,“ řekla k tomu Matoušová. Podle ní také bude možnost, aby časem bazén mohla využívat i veřejnost. „To však bude připadat v úvahu tehdy, až bude ještě upravené zázemí šaten. To nám zatím chybí, ale musíme počkat, až na to budou zase nějaké peníze. Prozatím, vzhledem k tomu, že bazén je vyhřívaný, zde budou naše děti odbývat tělocvik až do konce října,“ usmívá se ředitelka.

Žáci na ZŠ Červený Vrch oslavili svůj nově zprovozněný bazén plaveckou štafetou.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz