www.praha6.cz
email

Pietní vzpomínka

U příležitosti 17. listopadu 1939 a 61. výročí vyhlášení 1. stanného práva se konala pietní vzpomínka u památníku „Ruzyně 1939-1941 Nezapomeneme“ v kasárnách 17. listopadu v Ruzyni.

Aktu se zúčastnili jak zástupci Prahy 6, tak i Senátu a Poslanecké sněmovny PČR, Ministerstva obrany, Generálního štábu armády ČR, Českého svazu bojovníků za svobodu, historické skupiny „17. listopadu 1939“, váleční veteráni a další hosté. Jeden z hostů, Jakub Čermín, při této příležitosti připomněl útrapy studentů, jimž bylo nacistickou zvůlí nejen znemožněno další studium, ale kteří byli mučeni, odvlékáni do koncentráků či do kasáren, kde se podrobovali tvrdému výcviku a trestům. „Vždy, když sem přijde cizí noha bez dovolení, je to pro tuto zemi špatné…“ zdůraznil Čermín.
 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz