www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • V červnu proběhnou volby do Evropského parlamentu. Radnice zodpovídá za jejich organizaci. Jak probíhají přípravy?
  • Čím se z hlediska organizace tyto volby od těch, které známe liší?
  • Městská část zahajuje velkou rekonstrukci komunikací. Jak velkou část Prahy 6 chcete opravit?
  • Koupaliště Petynka zahájilo sezonu po zimní rekonstrukci areálu. Plánuje se další výstavba. Kdy se dočkáme kompletního aquaparku?

V červnu proběhnouhnou volby do Evropského parlamentu. Radnice zodpovídá za jejich organizaci. Jak probíhají přípravy?
Věřím, že dnes, pár dní před otevřením volebních místností, mohu říci, že jsme připraveni. Volební lístky jsou roztříděné, rozpočítané – mimochodem, nepřál bych vám vidět, jak pozdě; a v jakém stavu jsme je obdrželi, probíhá jejich distribuce. Připravené jsou i volební komise, složené z dobrovolníků;.

Čím se z hlediska organizace tyto volby od těch, které známe liší?
Základní rámec, tedy že volby jsou tajné a přímé, zůstal stejný. Stejný je i časový režim. Není možné posunutí otevírací doby místností na poledne, jak se dělo v minulosti. Všechny místnosti se otevřou jednotně, a to ve 14 hodin v pátek 11. 6., volit bude možné až do deseti večer a sobotu 12. 6. pak od osmi hodin ráno do dvou odpoledne. Výraznou změnou jsou lhůty pro podání žádosti o vydání voličských průkazů či pro volbu v nemocnici. Tady bych řekl, že lhůty 20, resp. 15 dní jsou zbytečně; dlouhé, ale s tím my nic nenaděláme. Snad budou příště; zákonodárci rozumnější.
Změna je i v případě preferenčních hlasů. Ty má každý z nás jen dva a může je použít jen u jedné kandidátky. Není možné udělat si jakýsi vlastní výběr napříč různými kandidujícími subjekty.

Městská část zahajuje velkou rekonstrukci komunikací. Jak velkou část Prahy 6 chcete opravit?
Myslím, že když se každý z nás podívá na stav ulic a chodníků, pak těch, které by žádnou opravu nepotřebovaly, moc nenajde. Potýkáme se s padesátiletým flikováním, záplatováním a komunikace podle toho vypadají. Naším cílem je tento trend obrátit, nebýt ve vleku rychlého chátrání, ale radikálně do problému vstoupit. To je priorita této rady a věřím, že se brzy dostaví výsledky. Negativem samozřejmě; bude omezení dopravy a parkování v ulicích. Chtěl bych poprosit všechny občany o maximální spolupráci. Věřím, že komunikace bez děr, výmolů; a záplat za to stojí.

Koupaliště; Petynka zahájilo sezonu po zimní rekonstrukci areálu. Plánuje se další výstavba. Kdy se dočkáme kompletního aquaparku?
Máme za sebou druhou etapu, tedy výstavbu nových, kapacitnějších šaten a hlavně; technické zázemí, které běžný návštěvník neuvidí, ale bez něhož se žádný bazén neobejde. Třetí etapa bude zahrnovat výstavbu krytého bazénu včetně různých vodních atrakcí a také parkoviště;. Rádi bychom dosáhli termínu konec roku 2006, ale přiznávám, že nám tyto plány trochu komplikuje dosud neschválená změna územního plánu a hlavně plánovaná přestavba křižovatky Malovanka, která je v těsné blízkosti.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz