www.praha6.cz
email

Radnice spouští program bezpečných hřišť

Bezpečnost a čistota dětských hřišť – aktuální otázka právě v letních měsících, kdy na nich tráví volný čas nejvíce dětí. Radnice spouští nový program, jehož výsledkem mají být bezpečná hřiště na celém území Prahy 6. Jen letos by jich mělo být padesát.

„Naším cílem je nejen zabránit situacím, kdy dítě v zápalu hry vběhne na vozovku, ale také případům, kdy nezodpovědní majitelé psů nedodržují pravidla a své čtyřnohé miláčky ne-chávají volně pobíhat mezi prolézačkami a na pískovištích. Psi na dětská hřiště opravdu nepatří,“ vysvětluje starosta Tomáš Chalupa důvod dalšího z radničních programů v oblasti veřejného pořádku. Vedení radnice rozhodlo o tom, že zrychlí program postupné opravy dětských hřišť a současně s tím začne jedno hřiště za druhým ohraničovat plůtky. Městská část má na svých pozemcích v současnosti ve správě 127 dětských hřišť, nejvíc v celé Praze. Z nich je nyní oploceno jen dvacet čtyři. „Vypracovali jsme strategii, rozpočet, zvolili jsme různé způsoby oplocení a nyní spouštíme první etapu. Do konce roku bude bezpečnými bariérami vybaveno dalších 26 hřišť,“ doplňuje radní Jan Holický, který má oblast životního prostředí přímo na starosti. Jedná se o plochy na sídlištích Petřiny, v Dejvicích například v ulici Thákurova, v parku na náměstí Interbrigády, u hotelu Diplomat, v ulici Parléřova a další. Plůtky budou různě vysoké, většinou do jednoho metru, uzpůsobené tak, aby podle terénu zapadly do okolního prostředí. Budou buď ze dřeva, recyklovaného plastu nebo kovu, s uzavíratelnými brankami, aby se splnila bezpečnostní kritéria a psi tam nemohli vběhnout. Na letošní akci je připraveno zhruba 3,5 mil korun. Zbylých více než 70 hřišť čeká na individuální projednávání. Některá budou potřebovat zásadní rekonstrukci a oplocení přijde až po ní. Podle Holického byla řada hřišť vybudována v akcích „zet“ a nesplňuje současné bezpečnostní normy. V některých případech by bylo možné zcela účelově oplotit polorozpadlé pískoviště s jednou starou skluzavkou a lavičkou, ale takové řešení vnímá radnice jako plýtvání penězi. Navíc situace, kdy za každým panelákem bylo pískoviště, neodpovídá dnešním nárokům na kvalitu a hygienu, ani mnohem menšímu počtu dětí. Rekonstrukce budou finančně náročné a musí se dělat postupně – je třeba odstranit rozbité nebo nevyhovující herní prvky, instalovat nové nebo obměnit podklad a potom teprve oplotit. Podle norem nesmí mít herní prvky na hřištích ostré hrany, vykukující šrouby z konstrukcí a podobně. V souvislosti s úpravami někde dojde k rozšíření hrací plochy či k přesunu na vhodnější místo v rámci vnitrobloku. Po individuálním vyhodnocení situace budou některá z hřišť navržena v likvidaci. Jsou to taková, která již nejsou ke svému účelu využívána nebo postupem času pozbyla funkčnosti a zároveň je v jejich nejbližším okolí oplocené opravené hřiště s dostatečnou kapacitou pro danou lokalitu. „Rodiče se nemusí bát, že by radnice rušila hřiště, kde si děti běžně hrají,“ ujišťuje Holický. Zvláštní problematickou skupinu tvoří dětská hřiště, která nejsou na pozemcích města a mají jiného správce. Je to například problém hřiště v ulici K Červenému vrchu, o jehož likvidaci před časem rozhodl vlastník pozemku. Místní občané proto sepsali petici, ve které žádají jeho obnovu, neboť jim velmi chybí. Radnice usiluje o to, aby v této oblasti získala vhodný pozemek přímo do vlastnictví a něm zbudovala nové hřiště. „Jsou to místa, kde lidé hřiště chtějí a my bychom ho tam také chtěli. Pozemky nám ale nepatří, a i když chceme, těžko s tím něco uděláme," podotýká Holický.


Po stopách Keltů se vydaly děti na koupališti Petynka během Dětského dne Prahy 6, který koncem června připravila radnice. Soutěže, koupání po celý den a řada zajímavých vystoupení přitáhla stovky dětí i jejich rodičů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz