www.praha6.cz
email

Stan místem setkání

Nejen zábavou hýřil vánoční stan na Vítězném náměstí. Konalo se v něm i poslední setkání starosty s občany v roce 2000.

Tak jako po celý rok se i zde objevilo mnoho dotazů především na bezpečnost a dopravní situaci, stejně jako na životní prostředí. Toto setkání však bylo přece jen v něčem netradiční: po diskusi si totiž občané mohli vybrat losovací lístky a mladý muž z obecenstva posléze vylosoval tři ze zúčastněných, kteří od úřadu městské části dostali malý vánoční dárek – krásnou, fotografiemi nabitou publikaci o Praze 6. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz