www.praha6.cz
email

Před měsícem začal školní rok – děti se těšily i plakaly

Alespoň ve fotografiích z některých škol přinášíme ještě ohlédnutí za začátkem dalšího školního roku, který přivítal nové žáčky na jejich další životní etapě. Pro své prvňáčky totiž obvykle školy připravují hezké uvítání, aby jim vstup do neznáma přece jen trochu zpříjemnily.

ZŠ Hanspaulka dětem připravila odpoledne, při kterém nechyběla nejen kouzla, ale také dárečky, cvičení psíci a hezká výzdoba pestrými nafukovacími balonky. 

I přesto, že se děti do školy zpravidla těší, ocitnou-li se náhle v dosud neznámém prostředí, může občas ukápnout i nějaká slzička, jako se to stalo v Základní škole Dědina.

Na Základní škole Červený Vrch nezapomněli dětem předvést prostorné a pěkné hřiště, na kterém se do budoucna mimo jiné mohou v každoroční soutěži učit správným dopravním  návykům. 

 

Do dvou našich škol sídlících v jedné budově, a to ZŠ nám. Svobody a ZŠ Emy Destinnové, přišel žáky pozdravit  předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus. Děti pro něj měly na uvítanou připraven program složený z písniček, vystoupení mažoretek a malých tanečníků, který po celou dobu také moderoval Radek Pivoda, jeden z deváťáků. Vedl si jako skutečný profesionál. Václav Klaus pak předal dětem několik míčů, které budou využívat jak v tělocvičně, tak na hřišti, a na oplátku od nich obdržel několik dárků, například keramiku a také tričko, které si vysloužil za trefu do basketbalového koše.

 


 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz