www.praha6.cz
email

Bambiriáda 2002

Možnosti pro volný čas dětí, čtyřdenní přehlídka činnosti organizací zabývajících se výchovou a volným časem dětí a mládeže.

23. - 26. května 2002, Letenská pláň

čtvrtek 23. 5.    09 – 18 hod.
pátek 24. 5.      09 – 18 hod.
sobota 25. 5.    09 – 18 hod.
neděle 26. 5.     09 – 17 hod.

Slavnostní zahájení 23. 5. v 11 hod.

Dětem i jejich rodičům se představí velká řada sdružení, které jim nabízejí aktivní využití volného času, a to jak formou stánků s informačními materiály, tak především formou praktických ukázek včetně řady her a soutěží. Vstup zdarma!!!

Každý návštěvník obdrží volnou vstupenku do vybraných kulturních památek, muzeí, apod.

V pátek 24. 5. se uskuteční Dětský sněm v Senátu Parlamentu ČR za účasti 80 dětí z celé ČR.

Více informací na www.bambiriada.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz