www.praha6.cz
email

Výzva občanům Prahy 6

Vážení spoluobčané, v posledních dnech jsme byli svědky mimořádné události, která změnila tvář nejen hlavního města Prahy, ale celé České republiky. Již dnes se celkové ztráty způsobené povodněmi odhadují na 60–90 mld. Kč, ale je velmi dobře možné, že v budoucnu toto číslo bude ještě vyšší.

Katastrofa, která postihla Prahu, mobilizovala obrovskou energii a lidské zdroje, které se zapojily do odstraňování škod vzniklých povodněmi. Ze sdělovacích prostředků by se mohlo zdát, že Prahy 6 se povodně příliš nedotkly. Plošně možná nejde o tak rozsáhlé území jako v jiných částech Prahy, o to jsou tragičtější jednotlivé případy. V Praze 6 bylo evakuováno téměř 1000 lidí a bylo zatopeno několik stovek domů. Nejvíce byly postiženy oblasti Podbaby, Lysolajského a Šáreckého údolí a Sedlce.

Na území městské části Praha 6 se do povodňových sanačních prací zapojilo přes 1000 osob – policistů, strážníků, hasičů, dobrovolných hasičů, vojáků, úředníků, skautů a také na 700 dobrovolníků.

Jak jistě víte, povodně, které nás postihly v minulých dnech, neměly obdoby a rozsah zde způsobených škod je značný.
Přesto, že záchranné týmy i dobrovolníci bojují s vodním živlem a následky jeho působení odstraňují už více než týden, a to ve dne i v noci, jsou odhodláni ze svého snažení nepolevit, a to přesto, že si všichni uvědomujeme, že ta nejtěžší fáze teprve vlastně přichází.

Právě nyní potřebují postižení záplavami materiální, morální, psychickou, lidskou a fyzickou pomoc. Obracím se proto na Vás, spoluobčany, s prosbou, aby i Vy jste přiložili ruku k dílu a nabídli své schopnosti při odstraňování povodňových škod. Můžete tak učinit v kteroukoliv denní nebo noční hodinu na centrálním dispečinku krizového štábu Prahy 6, tel.: 20 189 150–3.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz