www.praha6.cz
email

Po zimě přichází na řadu opět jarní úklid

V prvních dubnových dnech bude na Praze 6 zahájen úklid po zimním období, zaměřený na odstranění posypových materiálů. Občané by proto v těchto dnech měli respektovat přechodná dopravní značení a neparkovat na označených komunikacích.

Zmíněný úklid bude zahájen ve dnech 2. 4. až 13. 4. v oblasti Bubenče a Dejvic. Podle informací pracovníků odboru péče o prostředí úřadu m. č. Praha 6 zajišťuje běžný úklid a údržbu komunikací (vozovek) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která je také vlastníkem a správcem většiny komunikací v hlavním městě. 

Kromě toho zajišťuje dvakrát ročně také komplexní údržbu komunikací (KÚK), do které jsou zařazeny ulice nebo jejich části, kde se počítá například i s odtahy motorových vozidel. Dle sdělení TSK hl. m. Prahy je pro letošní rok tato bloková forma úklidu rozšířena především o část Malého Břevnova, přičemž blokové čištění na Praze 6 započne 17. 4. 

S přesným harmonogramem KÚK pak budou občané vždy v předstihu seznámeni v našem listě. 

Odbor péče o prostředí také každým rokem připravuje mimořádný jarní úklid na vytipovaných veřejných prostranstvích, nejvíce znečištěných po zimním období. To znamená především úklid frekventovaných chodníků v celé šíři včetně přilehlých částí vozovek pod obrubníky, dále vysbírání odpadu z náletu a úklid ploch s charakterem veřejné zeleně. 

Mimořádný úklid bude letos prováděn v měsíci dubnu. Na květen, případně počátek léta jsou pak plánovány další práce, které přispějí ke zlepšení životního prostředí, například odstranění přerostlého plevele na komunikacích a úprava zeleně na dlouhodobě neudržovaných plochách.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz