www.praha6.cz
email

Skauti z Evropy na Praze 6

Ve dnech 7.-13. 7. bude Praha 6 hostit přibližně 500 delegátů z téměř padesáti národních skautských organizací v Evropě. Konference Evropského regionu skautů a skautek se konají společně každé tři roky. Na té poslední v Lucembursku v roce 1998 byla jako místo dalšího setkání zvolena právě Česká republika na důkaz uznání české národní organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR za její činnost od poslední obnovy v roce 1989.

Konference by přitom měla zhodnotit naplňování zásadních strategií evropského skautingu za poslední tři roky a určit další priority a cesty, jak jich dosáhnout. Zvoleny by měly být i nové evropské výbory a čeští zástupci věří, že do jednoho z nich bude zvolen i český kandidát.

Skauting je dobrovolné nepolitické výchovné hnutí pro mládež, přístupné všem bez rozdílu. Snaží se vychovávat odpovědné občany a členy místních, národních i mezinárodních společenství. K základním principům výchovy pak patří učení vlastní činností. Hlavním cílem je výchova mravní, opírající se o skautský zákon, slib, heslo (Buď připraven!) a denní příkaz (Alespoň jeden dobrý skutek každý den). V celém světě se skauting opírá o tři principy, vyjádřené slovy: Povinnost k Bohu - povinnost k jiným - povinnost k sobě.

Na území Prahy 6 je v současnosti registrováno 52 oddílů s přibližně 1000 členy, činnost je řízena celkem 12 středisky. Všechny oddíly rádi uvítají ve svých řadách i nováčky, kteří touží po aktivní činnosti, přátelství i po romantice letních táborů a pravidelných výprav do přírody.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz