www.praha6.cz
email

Nekopejte do cedulek, vzkazuje úřad občanům

Stále se zpřísňující podmínky a také požadavky občanů na volný pohyb psů ve městech spolu s novou vyhláškou hl. m. Prahy o zeleni si již loni vyžádaly určitá opatření.

Mezi ně patří i umístění informačních tabulek na zelené plochy v parcích, které jasně vyznačují, kde je možné nechat psa volně puštěného a kde naopak nikoliv. Tyto tabulky se však staly jedním z oblíbených předmětů ničení a zkázy. A tak na jedné straně úřad tabulky znovu a znovu instaluje, na straně druhé je kdosi s chutí znovu a znovu ničí. Městská část Praha 6 se tedy rozhodla přistoupit k vylepšení: tabulky budou z rubové strany podloženy plechem, aby se nedaly ničit tak snadno.

Radnice nyní v jarních měsících hodlá poničené cedulky obnovovat, protože ji k tomu zavazuje vyhláška o zeleni. Jak uvedla místostarostka Jaroslava Trnková, tato obnova se bude provádět plošně po celé Praze 6 a na některých místech bude rozsah oprav větší. „Velmi bych uvítala, kdyby lidé tyto tabulky šetřili. Jejich zkáza se bohužel zřejmě stala prestižní záležitostí a já mám dokonce přehled, z něhož vyplývá, že jsou stejně často ničeny jak ty tabulky, které volný pohyb psů zakazují, tak ty, které jej naopak povolují. Vypadá to, jako by je ničili se stejnou chutí příznivci i odpůrci psů. Musím však všechny upozornit, že jejich ‚snaha’ je marná,“ zdůrazňuje Trnková. Jak řekla, přehled míst s přesným určením toho, zda tam psi pobíhat mohou či ne, mají k dispozici městští strážníci, a ti dohlížejí, zda jsou tato pravidla také dodržována. „Takže i když je tabulka zničená, strážník ví. Chtěla bych také upozornit ty, kteří do tabulek kopají, že ty nové již budou podloženy plechem. Kopnutí by tedy pro ničitele mohlo být velmi bolestivé,“ upozorňuje místostarostka.

Vyhláška o zeleni přesně rozděluje zelené plochy na doprovodnou a parkovou zeleň. Tam, kde se jedná o tzv. doprovodnou zeleň, hlavně při komunikacích, je volné pobíhání psů zcela povoleno. V parcích pak jsou vymezena místa, kde je možné nechat psy volně pobíhat. Kvůli tomu radnice Prahy 6 provedla loni také výzkum, podle kterého pak vybírala místa, kde byl zvýšený zájem občanů o možnost ploch pro psy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz