www.praha6.cz
email

Škola v pohybu

Ve snaze přilákat nové žáky připravujeme pro mateřskou a základní školu ve šk. roce 2002/2003 nový komplexní program ve stylu moderní novodobé školy.

Základními pilíři nového projektu jsou:
1. zdravý životní styl
2. protidrogová prevence a ekologie
3. kvalitní nadstandardní vzdělávací péče o talentované i méně nadané žáky

Chceme mít mateřskou i základní školu provoněnou hudbou a pohodou. Naplněnou pohybem a radostí dětí. Pro mateřskou školu to znamená např. rozšíření nabídky o angličtinu s návazností výuky v 1. třídě ZŠ, využití počítačové a relaxační místnosti pro zpestření činnosti dětí atd. Pro základní školu nové metody výuky, mimořádnou péči o talentované žáky a zároveň možnost zvýšeného procvičování a doučování pro slabší či nemocné žáky včetně zapojení nejnovějších výukových programů na PC! Vedle počítačové místnosti připojené na internet jsou PC k dispozici přímo v každé třídě! Pro pedagogické pracovníky má tento program pracovní název „Chytneme nový dech“.

Vstupujeme do moderní Evropy. Jsme malá škola rodinného typu. Chceme-li existovat, nezbývá nám než být lepší než ostatní. Něco nového nabídnout, zaujmout. To se nám doposud daří. Máme zatím dobrou pověst! Nechceme zbytečně nic slibovat, držíme se zásady J. A. Komenského: „Dej věci vykonané za sebe mluviti!“
S programem jsme výrazně uspěli v grantovém řízení ÚMČ Praha 6 v rámci programu Zdravá šestka. Získané finanční prostředky ihned vhodně investujeme do našeho projektu. Držte nám a našim dětem palce!

Jiří Mikoláš, ředitel MŠ Mládeže a ZŠ Bělohorská 103

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz