www.praha6.cz
email

Děti jako motýlci

S příchodem nového roku, nového století a nového tisíciletí dostala naše mateřská škola nové jméno – Motýlek. Tento název se nám zalíbil proto, že se v našem blízkém okolí nachází přírodní oblast Šárecké údolí, ale i proto, že motýlci jsou stejně činorodí a křehcí jako naše děti.

Při procházkách přírodou pozorujeme její krásy a učíme se, jak je chránit. Protože je na jaře příroda nejkrásnější, jezdíme každoročně touto dobou na školu v přírodě. V předchozích letech jsme nejraději pobývali na Šumavě, letos již podruhé vyrážíme do pohádkových hor Krkonoš. Daleko v kopcích – obklopena lesem – stojí nově zrekonstruovaná a stylově zařízená Kolínská bouda s dětským bazénem, vybaveným hřištěm a výbornou kuchyní. 

Pobyt v malebné přírodě zpestřujeme dětem bohatým programem, který připravujeme již mnoho týdnů před odjezdem. Děti zde zažívají spoustu legrace při karnevalovém veselí a diskotéce. Během celého pobytu nás provází Krakonoš v pohádkové hře. Každý den nás zavede do jiného přírodního zákoutí a my se seznamujeme s různými květinami z jeho zahrádky. Hra vrcholí hledáním pokladu. Děti v něm najdou mnoho sladkostí a na památku si odvezou medaile a pamětní listy.

Po návratu jsme vždy vyčerpané, ale spokojené, když dětem září oči štěstím a radostí při vyprávění o svých zážitcích. Odměnou je nám poděkování a obdiv rodičů za veškerou péči o jejich ratolesti.

Zápis do MŠ Motýlek, Arabská 10/684, se koná 4.–5. dubna od 13 do 17 hod. 

Kolektiv učitelek MŠ Motýlek

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz