www.praha6.cz
email

Nevidomí mají svou organizaci

V centru Prahy, pár kroků od Václavského náměstí, v Krakovské ul. 21 působí Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Činnost organizace je zaměřena na problematiku zrakově postižených občanů, na zmírnění následků jejich handicapu a integraci do běžného života.

Do budovy, kde je sídlo organizace, se podařilo soustředit podstatnou část služeb pro tyto občany, jako např. právní poradnu, prodejnu speciálních pomůcek, středisko integračních aktivit, tyflokabinet, který seznamuje klienty s obsluhou náročných elektronických pomůcek, Tyfloservis, o. p. s., pořádající kurzy nácviku sebeobsluhy, prostorové orientace, psaní a čtení bodového písma aj.

V klubovně se pořádají kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé, různé přednášky, předčítání podle volby klientů, hodiny sebeobrany, jógy, kurzy seberozvoje, je možné objednat se na masáže anebo pedikúru. Uchazečům o zaměstnání z řad zrakově postižených občanů nabízí pomoc jobklub.
Podrobnější informace lze nalézt také v dvouměsíčníku Pražský informátor vydávaném organizací, který je možné objednat jak ve zvětšeném černotisku, tak v Braillově písmu.

Zájemci o více informací se mohou obrátit na tel.: 21 46 21 97 nebo 21 46 21 95.

Yvonna Rozumová

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz