www.praha6.cz
email

Výtvarná a literární soutěž

Kdo mi pomůže? aneb jak vidím práci policie, hasičů a záchranné služby

Soutěž, určenou dětem od 6 do 16 let vyhlašuje Dům dětí a mládeže Bílá Hora, U Boroviček 1, Praha 6.

Podmínky soutěže:
Úkolem dětí je tvorba výtvarného nebo literárního díla na zadané téma libovolnou technikou (kresba, malba, koláž…) nebo libovolným literárním útvarem (povídka, báseň, esej…). Zpracování je na fantazii dětí. Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr formátu A3. Literární díla mohou mít maximální rozsah 3 stránky formátu A4.

Každé dítě se může zúčastnit pouze jedním dílem. Obrázek nebo práci je nutno viditelně označit názvem díla, jménem a věkem autora, třídou, adresou, kategorií a kontaktem školy nebo zařízení.

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:

I. mladší děti 1. stupeň ZŠ 1.–5. třída
II. starší děti 2. stupeň ZŠ 6.–9. třída

Práce je nutné zaslat na adresu DDM nejpozději do 15. 5. 2002, v obálce označené heslem: „Kdo mi pomůže?“ Literární díla lze zaslat i v elektronické podobě. Výstava došlých děl se uskuteční v prostorách DDM od 20. května 2002. Literární díla budou k přečtení na našich internetových stránkách www.ddmp6.cz a v prostorách DDM. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 8. 6. taktéž v DDM. Info: tel.: 302 33 33, fax: 302 33 32 pí Rausová, e -mail: rausova@ddmp6.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz