www.praha6.cz
email

Břevnovská dáma omládla

Základní škola Marjánka po prázdninách ukázala svým školákům omlazenou tvář. Před necelými čtrnácti dny skončila jedna z nejrozsáhlejších, a také nejdůležitějších rekonstrukcí škol od roku 1989. Za školy, která plných devadesát let neměla ani tělocvičnu, ani šatny, se stalo jedno z nejmodernějších školských zařízení v Praze 6.

Stavební úpravy, které skončily 14. září a prodloužily tak dětem prázdniny, školu nejen zkrášlily, ale také rozšířily. Přibyla tělocvična, vstupní hala s šatními skříňkami pro každého žáka, ale také nové učebny v podkroví školy. Jak při slavnostním otevření školy řekla její ředitelka Anna Niklová „během čtrnácti měsíců, kdy se škola rekonstruovala, se stalo mnoho malých zázraků a dnes mohu říct, že škola ne že vypadá jako nová, ona je nová.“

Prázdninové rekonstrukce se však dotkly i ostatních břevnovských škol. ZŠ Pod Marjánkou přivítala své tvůrčí žáky v nové keramické dílně, ZŠ Bělohorská 103 zazářila novou fasádou.


Nové půdní prostory a v nich třídy pro nejmenší – i to umožnila rekonstrukce ZŠ Marjánky.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz