www.praha6.cz
email

Aby duše i tělo jedno byly…

Celoroční péče o děti s epilepsií, alergiemi, nadváhou, případně s ortopedickými problémy nebo v poúrazových stavech či o malé diabetiky, je náplní práce Společenství harmonie těla a ducha (SHDT), které sídlí v Bubenečské ulici na Praze 6.

Toto společenství s celorepublikovou působností velmi úzce spolupracuje s lékaři, napojeno je především na kliniku dětského lékařství Thomayerovy nemocnice a každý dětský případ, který je společenství svěřen do péče, konzultují s přednostou doc. MUDr. Novákem, CSc. nebo neurologem a epileptologem Jiřím Dolanským. 

Jelikož se však jedná o společenství zaměřené na děti, nesmí chybět kromě zdravotních postupů a procedur pochopitelně ani zábava. Děti mají možnost každých 14 dní o víkendu využít nejrůznějších možností: jednou je to jízda na koni či vycházky na Hrad, jindy sauna v Břevnově s uklidňovacími cvičeními či aqua park ve Slaném nebo výlet do Prokopského údolí za trilobity a mnoho dalších akcí, které mají za cíl zajistit zdravou zábavu. 

Kromě toho například pro epileptiky, kteří nemohou jezdit na kolech, bylo zakoupeno 16 koloběžek, díky kterým se naučí držet rovnováhu a jejich organismus tento pohyb nezatěžuje. 

Do bubenečské klubovny dochází přibližně kolem deseti až třiceti dětí, o víkendových akcích se jich ale schází podstatně více. „Zájemců by bylo mnoho, ale chybí nám prostory,“ říká k tomu vedoucí sdružení Dr. Jiří Bílek.

Nedostatek místa si však děti vynahrazují na táborech, kde mají příležitosti nejrůznějšího vyžití včetně možnosti zahrát si pod vedením profesionálů divadelní představení.Zároveň jsou stále pod pedagogickým i lékařským dozorem a stravují se i podle zásad zdravé výživy. Zkrátka a dobře, děti zde žijí tak, aby dosáhly toho, co je v názvu společenství – harmonie ducha i těla. Od 19. ledna společenství rozšiřuje svoji činnost o saunování a regeneraci organismu, zejména pro zdravotně handicapované děti. (Tel.: 24 31 78 72.)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz