www.praha6.cz
email

V ulici generála Píky zůstali bez stromů

Ke zděšení radnice padlo v ulici generála Píky za oběť deset stromů jírovce. A to dříve, než se k tomu zmíněný odbor vůbec mohl vyjádřit.

Počátkem srpna, konkrétně 2. 8., zaslala Technická správa komunikací odboru péče o prostředí úřadu m. č. Praha 6 oznámení o pokácení sedmi vzrostlých stromů s odůvodněním, že jsou uschlé a je potřeba je pokácet.

V tomto dopisu se TSK odvolává na skutečnost, že již několik suchých větví spadlo na zaparkovaná auta v areálu Ústavu leteckého zdravotnictví a tato auta tak byla ohrožena. Ústav leteckého zdravotnictví však tuto skutečnost o padajících větvích měl telefonicky nahlásit TSK až o den později, tedy 3. 8., což vyplývá z potvrzení vydaného tímto ústavem. TSK navíc ve svém dopise zmiňuje paragraf 8 odst. 2 zák. č. 114/92 Sb., z něhož ovšem vyplývá, že oznámení musí být podáno v termínu patnácti dnů před zahájením samotného kácení. Přesto se začalo kácet již 6. 8., tedy již po čtyřech dnech od odeslání dopisu.

Nejen, že místo sedmi stromů bylo pokáceno rovnou deset, ale při místním šetření jsme navíc zjistili, že ne všechny stromy byly suché. Kromě toho kácet se mohly až v říjnu a ne teď, v létě. Pokud by se navíc jednalo o skutečně havarijní stav, odvolala se TSK na špatný odstavec paragrafu 8,“ zdůrazňuje místostarostka Jaroslava Trnková. Podle ní tak firma, prezentující se jako odborná, u které si TSK kácení stromů objednala, bude muset nést důsledky. „Bylo zahájeno správní řízení, v němž budou muset podat argumenty vysvětlující důvod kácení. Pokud neobstojí, může být této firmě uložena pokuta až do výše půl milionu korun, a navíc po ní bude zřejmě požadována nová výsadba na místě, které určíme. Může se jednat i o stromy vzrostlé, takže náklady firmy se ještě zvýší,“ uzavírá Trnková. Stromům v generála Píky už to ale život nevrátí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz