www.praha6.cz
email

Maškary a zamilovaní se v únoru veselili

I přesto, že únor není co, se počasí týče, právě vlídný měsíc, našlo se přece jen několik příležitostí, proč se usmívat, smát a dobře se bavit.

Během valentýnského odpoledne se soutěžilo ve čtyřech disciplínách pro páry, ve skládání puzzle a vytvoření nejzamilovanější esemesky. Pro zájemce vytvořil astrolog Petr Messany tzv. „vzájemné aspekty“, tzn. horoskop na „klíč“, a celé odpoledne zpívali a moderovali Heidi Janků a Stanislav Hložek. Ze svého vztahu k Valentýnu se vyznal divákům i soutěžícím také místostarosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, který prozradil, že Valentýn je pro něj kromě symbolu zamilovanosti také symbolem končícího zimního počasí a příchodu jarních dnů.

     

     

Jednou z příjemných, avšak náročných disciplín, kterou musely zamilované dvojice zdolat, byl polibek pod tyčí, která však stále měnila výšku směrem dolů. Bára s Petrem vydrželi nejnižší výšku 60 cm. Jejich „kolegové“ se snažili také a k překonání záludné překážky volili občas kuriózní pozice.

Do soutěže O nejzamilovanější esemesku přišlo celkem 10 zpráv. Porota nakonec rozhodla odměnit všechny autory, protože všechny byly o lásce a byly upřímné. Některé esemesky byly i zveršované: „Jen jedno přání si mé srdce přálo, aby bylo tebou navždy milováno“ nebo „až večer zavřeš své krásné oči a půjdeš spát, vzpomeneš, že žije někdo, kdo má tě rád.“ Zajímavou a „velmi zamilovanou esemesku“ poslal dvanáctiletý Michal: „Naše láska naplňuje můj život štěstím, dává mu smysl a já díky tobě vím, jak je nádherné milovat. Být stále s tebou je to, co si přeji nejvíce.“

Právo masopustní udělil starosta Prahy 6 Pavel Bém těsně před tím, než sundal pouta zamilované dvojici, která je měla nasazena od předešlého valentýnského odpoledne. Místostarosta Jiří Vihan  uplatnil svoje kantorské zkušenosti i v průvodu.

Od kapličky z Dlabačova ke Kaštanu, to je pouť, kterou každoročně zdolává masopustní maškarní průvod v čele s veselou a mnohdy divokou kobylou a dalšími maskami.

Zastávky u jednotlivých obchůdků členů břevnovského spolku živnostníků a podnikatelů, kteří spolu s Prahou 6 masopust pořádají, nechyběly ani letos. Mnohde byly „maškary“ počastovány koláči, mnohde vínem, někde slivovičkou. Mezi děti pršely bonbony a auta s udivenými řidiči jezdila po kolejích.

U Kaštanu se nejen pochovávala basa, ale na řadu přišly i odměny. Tři věnce buřtů pro tři nejlepší masky – žačky Základní školy Benita Juáreze – byly připraveny a také předány.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz