www.praha6.cz
email

Z minulých století - Kaštany na Královské třídě

Pro dnešní pokračování našeho seriálu jsme vybrali dvě fotografie, pořízené před první světovou válkou na malém bezejmenném náměstíčku, které vzniklo postupným křížením dnešních ulic Pod Kaštany, Muchova a Srbská. 

Dům na horní pohlednici nechal postavit na počátku 19. století stavební podnikatel Václav Romováček, který v těchto místech na svých pozemcích vystavěl činžovní domy a postupně je pak rozprodával. Ulice se původně jmenovala Alešova (podle Mikoláše Alše) a až v roce 1947 byla z dnes neznámých důvodů přejmenována na Muchovu (na počest tvůrce známé Slovanské epopeje). Na spodní pohlednici je vyobrazeno vyústění Srbské ulice do dnešní ulice Pod Kaštany. Srbská ulice vznikla až v roce 1911. Už tenkrát měla dnešní název, ale v době protektorátu, kdy nebyl tento název považován za vhodný, byla přejmenována na Banátskou.

Výjimku z neudržovaných prašných cest starého Bubenče tvořila stará komunikace od hradu k loveckému zámečku nad královskou oborou. Původně neměla oficiální název, a až do roku 1901 se jí říkalo K Písecké bráně. Jelikož sloužila k jízdám panstva, místodržícího a někdy i panovníka, byla nákladem královské komory udržována v dobrém stavu a podél cesty bylo vysázeno lipové stromořadí.

Za tzv. válek o rakouské dědictví vtrhla spojenecká prusko-francouzsko-bavorská vojska do Čech a na podzim 1741 oblehla Prahu. Královská obora (dnešní Stromovka), kde spojenci tábořili, byla zcela zničena a posléze byla pokácena i alej podle staré cesty. Podle kronikářských zpráv věšeli Prusové na zdejší stromy vojenské špehy a zběhy.

Po roce 1750 ale byla alej znovu obnovena a bylo zde vysázeno nové stromořadí z lip a kaštanů. Protože však lípy častěji hynuly, byla prázdná místa osazována nakonec jen kaštany. Na počátku 20. století, kdy i v této dosud odlehlé části Bubenče začal stavební ruch a bylo nutné dát komunikacím stálé jméno, dostala cesta první oficiální název Královská ulice. Tak se nazývala až do roku 1925, kdy byla přejmenovaná na ulici Pod Kaštany.

Staré stromořadí bylo už dříve vykáceno v horní části ulice (u stanice metra), problémy s ním jsou ale i v její spodní části. Nehledě na to, že není udržováno a prořezáváno, potíže působí především skutečnost, že stromy nejsou tak, jak se sluší a patří na městské stromořadí, vysázeny v chodníku, ale zabírají část ulice. Samozřejmě, vždyť stromy tu stály dříve a naši předkové tím, že nevystavěli chodníky až mezi stromy, ponechali stromořadí ráz původní aleje. Před několika lety přišel příslušný odbor magistrátu s projektem, který předpokládal kromě rekonstrukce okolních chodníků a vozovek i vykácení kaštanů. Pro odpor místních obyvatel proti bezduchému kácení se tento projekt neuskutečnil. Reakce úředníků byla ovšem bohužel typická: Nechcete náš projekt? Tak nebude nic! A stromy staré aleje dál chřadnou, v krásných mozaikách okolních chodníků se dál objevují asfaltové záplaty a kamenná vozovka Srbské ulice se dál propadá.

 

Michal Tryml

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz