www.praha6.cz
email

Za výlety v listopadu

Kousek na sever za Prahu – vyhlídka z Řivnáče

Objevil jsem ji v podstatě náhodou a místní si ji cení jen málo. Jak ji ocení výletníci se Šestkou? Sejdeme se 23. 11. v 9 hod. na stanici městských autobusů č. 107 a 147 a pojedeme tím, který přijede dřív. Pojedeme až na konečnou – jeden nás zaveze ke škole v Suchdole, druhý k Chumberku. Odtud se vydáme ke Kozím hřbetům, sejdeme do údolí a zamíříme do Únětic. Obcí vystoupáme na její horní konec, projdeme kousek po silnici, pak polní cestou, až uvidíme nenápadný vrchol Řivnáče, odkud je úchvatný rozhled do Vltavina údolí k Řeži. Zpět se vrátíme do Únětic, popřípadě až do Suchdola. Pěší cesta bude dlouhá asi 5 km, z vršku do vršku. Vezměte si dobré boty, pláštěnku do deště, jídlo a pití, po cestě potkáme občerstvení jen v Úněticích.

Vok Malínský
Tel.: 235 359 889

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz