www.praha6.cz
email

Aprílová škola

Aprílový den prožili 1. dubna všichni žáci prvního stupně základní školy Na Dlouhém lánu.

Klasické vyučování bylo zapovězeno a paní učitelky si pro žáčky připravily dílny hravého učení. Každý žák si vytvořil svůj vlastní rozvrh a pak už nezbývalo než užít si veselé vyučování. A jaká byla náplň jednotlivých předmětů?

Matematici skládali geometrické obrazce a luštili matematické hádanky a hry. V koutku českého jazyka žáci luštili křížovky a učili se je také sami vytvářet. Anglický jazyk byl zaměřen na upevňování slovní zásoby, skvělým pomocníkem byl Mauglí na DVD v anglickém originále. Využili jsme také montessori puzzle – zeměpisné a přírodopisné mapy. Také tělocvik probíhal zcela neobvykle, žáci se učili základům lukostřelby, a nutno dodat, že s mnohými by si nezadal sám Robin Hood. Jiní se mezitím snažili doplnit své znalosti z dopravní výchovy, ve výtvarných dílnách pak popustili uzdu své fantazii a připravili nádherné materiály pro výzdobu školních prostor. Snad největší ohlas měly hodiny pracovního vyučování, kde děti samy vytvářely variace slaného i sladkého pečiva z lístkového těsta. Paní učitelky na vše dohlížely a ačkoliv měly zpočátku obavy z věkově smíšených skupin, byly mile překvapeny ukázněností, soustředěností a nadšením žáků.

„Bylo to fakt bezva.“ „Takhle bych se chtěl učit každý den.“ To byly nejčastější reakce žáků po skončení celé akce. Všichni se dobře pobavili a už teď se těšíme na příští rok, kdy si akci Aprílového dne určitě rádi zopakujeme!

Eva Pecková
ZŠ Na Dlouhém lánu

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz