www.praha6.cz
email

Privatizuje se dál ! Zastupitelé schválili nová pravidla

Po skončení 6. vlny privatizace si mnozí občané zřejmě položili otázku, co teď bude s mým bytem, s mým domem, který jsem chtěl koupit? Zastupitelé nyní jednoznačně odpověděli. Privatizovat chceme, proto jsme také schválili nová kritéria a zásady pro prodej.

Po skončení 6. vlny privatizace si mnozí občané zřejmě položili otázku, co teď bude s mým bytem, s mým domem, který jsem chtěl koupit? Zastupitelé nyní jednoznačně odpověděli. Privatizovat chceme, proto jsme také schválili nová kritéria a zásady pro prodej.

Poté, co zastupitelé schválili nová kritéria a zásady pro prodej domů a bytů, odsouhlasili také prodej prvních sedmnácti panelových obytných domů v Břevnově, Vokovicích a Veleslavíně a třiačtyřicet bytů v celkem dvaceti domech s počtem bytových jednotek menším než pět, a to ve Vokovicích, Ruzyni a Liboci.

Seznam těchto prodávaných domů a bytů byl vytvořen na základě dokončené části pasportizace jednotlivých domů s posouzením budoucí ekonomické výnosnosti a s přihlédnutím k dalším kritériím.

Všechny příspěvky, které zazněly na zastupitelstvu, se nesly na adresu a ve prospěch další privatizace, s cílem ji umožnit, ale zároveň respektovat, že na jedné straně je prodávající vlastník, v tomto případě městská část, pro níž je jedním z klíčových vodítek hospodárnost v nakládání s obecním majetkem, a na druhé straně že je zde kupující, kterému chceme dát reálnou možnost rozumnými platebními podmínkami splácet kupní cenu,“ řekl k tomu starosta Pavel Bém. 

Právě navrhované platební podmínky – sedm let splácení s 10% úrokem – a navrhované ceny za metr čtvereční v domech a bytech byly také předmětem diskuse zastupitelstva. Například podle zastupitele Michala Trymla je desetiprocentní úrok, oproti úrokům, které poskytují banky, značně vysoký. 

My jsme se ptali bank a v podstatě jsme dostávali čísla mezi 6,7 % až 9 %. V žádném případě to nepřekročilo 10 %.

Podle místostarosty odpovědného za finance Tomáše Chalupy není u úvěru výše úroků jedinou otázkou. „Je možné, že některé banky půjčí peníze levněji. Zároveň ale mohu všechny ujistit, že všechny ostatní podmínky, od jištění po věk a příjem žadatele o úvěr, budou nesrovnatelně tvrdší. Hovořil jsem s představiteli několika bank a všichni mi potvrdili, že nabídka městské části je mimořádně příznivá.“

K této otázce se vyjádřil i zástupce Sdružení za lepší bydlení Jaroslav Beran, který řekl, že takto nastavené platební podmínky výrazně zvýší finanční zatížení kupujících, kterým se tak značně zkomplikuje možnost rekonstrukcí a oprav bytového fondu. Podle starosty Béma si však musí všichni uvědomit, že dnes už není situace, kdy jediným kritériem bylo narovnat nějaké křivdy z minulosti. „Privatizace dnes není o tom, aby mohl privatizovat každý. Privatizace je dnes více o ekonomičnosti, hospodárnosti z pohledu vlastníka a městská část se nemůže chovat jako charita. A zároveň je a musí být na svobodném rozhodnutí každého z nájemníků, zda privatizovat bude. Ale městská část i přes zmíněné navýšení stále dává občanům výjimečnou šanci pořídit si byt za mnohem nižší cenu, než by se tak dělo na běžném trhu s byty.“

 

Ceny domů a bytů podle nově přijatých zásad pro prodej

Ceny prodávaných domů    
Prodejní cena u jednotlivých nemovitostí se stanoví jako součet uvedených cen za 1 m2 započitatelné plochy bytů, ceny nebytových prostor, plochy společně užívaných prostor a ceny pozemků, a to takto:
Panelové domy do roku kolaudace: 1970 (převážně typu G57) 1700 Kč/m2 
  1971–1980 2500 Kč/m2
  od r. 1981 3300 Kč/m2
Klasické domy (včetně smíšených konstrukcí)    
Kolaudované do r. 1930 4100 Kč/m2
  1931–1965 4500 Kč/m2
  od r. 1966 5400 Kč/m2
Ceny prodávaných bytů    
Prodejní cena bytu se stanoví jako součet dále uvedených cen za 1 m2 plochy bytu, uvedené v prohlášení vlastníka a ceny příslušného spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejících pozemcích:
Panelové domy do roku kolaudace: 1970 (převážně typu G 57) 2000 Kč/m2
  1971–1980 3000 Kč/m2
  od r. 1981 4000 Kč/m2
Klasické domy (včetně smíšených konstrukcí)    
Kolaudované do r. 1930 5000 Kč/m2
  1931–1965 5400 Kč/m2
  od r. 1966 6800 Kč/m2

Kritéria pro zařazení obytných domů k prodeji
Do prodeje budou navrženy domy, u kterých jsou splněny tyto předpoklady:

1. Domy s nejnižší budoucí ekonomickou výnosností, stanovené porovnáním předpokládaných nákladů a výnosů v budoucích 10 letech.
2. Domy, které se ojediněle vyskytují mezi souvislými celky dříve prodaných domů a není žádný jiný důvod pro jejich ponechání v majetku HMP – m. č. Praha 6.
3. Domy bez obchodně využitelných prostor, případně s podílem takto využitelné plochy nepřesahujícím 15 % celkové podlahové plochy bytů a nebytových prostor v domě.
4. Domy, v nichž není umístěna technická vybavenost pro okolí (kotelny, výměníky, kryty CO), nejsou zde nebytové prostory pronajaté veřejně prospěšným organizacím (zdravotnické, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, dětské, tělovýchovné, družstva invalidů atd.), bezbariérové byty, není zde sídlo Policie ČR a Městské policie.
5. V případě domů, které jsou součástí souvislého celku s jednotným charakterem, bude podmínkou současný prodej tohoto celku za předpokladu dodržení většiny ostatních kritérií.
6. Domy, kde podíl malometrážních bytů (do 50 m2 podlahové plochy) vhodných pro budoucí sociální bydlení činí méně než 60 % z celkového počtu bytů.
7. Domy, pro jejichž ponechání v majetku HMP – m. č. Praha 6 nemá m. č. Praha 6 jiné důvody hodné zvláštního zřetele.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz