www.praha6.cz
email

Praha 6 podepsala smlouvu o spolupráci s ČVUT

Spolupráce mezi ČVUT a městskou částí Praha 6 probíhá již řadu let. V minulosti byly pořádány výstavy studentských prací, připravovány jsou zadání a podklady pro seminární a diplomové práce studentů především fakulty stavební a architektury, probíhají odborné konzultace a mnoho dalších vzájemných aktivit.

Na základě těchto zkušeností a společného zájmu o rozvoj vysokého školství se představitelé obou stran rektor Jiří Witzany a starosta Prahy 6 Pavel Bém rozhodli uzavřít dohodu o spolupráci.

Cílem dohody je jednak podpora rozvoje ČVUT jak po stránce pedagogické, vědecké a odborné, například vytvářením vhodných podnětů, tak i při modernizaci a přeměně jeho budov především v areálu strahovských kolejí, a vybudování moderního vysokoškolského campusu.

Jak uvedl rektor Witzany, „je nesmírně důležité, aby zde fungovala vzájemná identita vnímání společného prostoru“.

Městská část Praha 6 se chce proto podle slov starosty Béma mimo jiné podílet na přípravě dlouhodobých záměrů ČVUT, do nichž budou zahrnuta konkrétní témata vzájemné spolupráce. Bude také ČVUT informovat o vypisovaných grantech z oblasti urbanismu, kultury a sportu, životního prostředí, řešení dopravní situace a podobně a zároveň umožní prezentaci studentských prací ve svých prostorách. Zváží zároveň další způsoby hmotné pomoci, kterou by se přispívalo k tomu, aby ČVUT stále sledovalo současné trendy rozvoje vědy a techniky.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz