www.praha6.cz
email

Hlavní zásada v případě krize: nepanikařit! Radnice zřídila bezplatnou informační linku

Jsme dostatečně zabezpečeni? Tato otázka napadá vzhledem ke světovým událostem poslední dobou asi každého a s četnými dotazy se občané obracejí na pracovníky informačních kanceláří i redakci Šestky. Radnice se proto rozhodla zřídit bezplatnou telefonní linku.

Od konce října jsou na čísle 0800/100290 připraveni pracovníci referátu obrany odpovídat na dotazy i žádosti občanů.

Navazujeme na naše zkušenosti z loňského zasedání finančníků v Praze, kdy občané byli často více znepokojeni nedostatkem informací než skutečnými událostmi. Po zavedení linky nervozita do určité míry odpadla,“ vysvětlil její zavedení místostarosta Tomáš Chalupa, který má oblast bezpečnosti na starosti. Bezplatná linka je nyní v provozu pouze ve všední dny v pracovní době radnice (v pondělí a ve středu do 18 hod., jinak do 15 až 15.30 hod.), „pokud by se ale situace nějakým způsobem zhoršila, jsme připraveni na nepřetržitý provoz. Nyní pro to ale není důvod,“ řekl Chalupa s tím, že nechce zbytečně vyvolávat dojem ohrožení, které nehrozí. 

Přesto je dobré být informován mimo jiné i o rozmístění krytů, ale také, pokud nastane nějaký kritický moment, umět rozlišit, zda jde o mimořádnou událost nebo o krizovou situaci. 

V prvním případě jde o škodlivé působení sil a jevů, vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. O krizovou událost jde ve chvíli, kdy vzniká a je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. K řešení výše uvedených událostí ustavila m. č. Praha 6 krizový štáb. 

V případě nebezpečí jsou občané vyrozuměni sirénou. Praha 6 disponuje celkem šesti elektronickými (tzv. mluvícími) a třiceti osmi rotačními (akustickými) sirénami. Je třeba vědět, že signál sirény není pokynem k evakuaci, ale výzvou k ukrytí v nejbližším obydlí a pokynem k poslechu rádia či televize, které začnou nejpozději do 5 minut po signálu vysílat další informace. Pro případ vypojení proudu je proto vhodné mít k dispozici malé tranzistorové rádio napájené bateriemi. 

Ve specializovaných obchodech je také možné předzásobit se ochrannými prostředky, jako jsou masky či kazajky a dětské vaky. Vhodné je již dopředu mít doma vybavenou lékárničku a malé evakuační zavazadlo. 

Ať již v případě havárií, živelních katastrof nebo jiného ohrožení života se doporučuje v prvé řadě zachovávat klid a chránit život svůj, svých blízkých a dalších spoluobčanů.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz