www.praha6.cz
email

Na Dlouhém lánu se procházeli staletími

V Základní škole Na Dlouhém lánu se uskutečnil originální projekt s názvem Cesta staletími. Cílem bylo naučit žáky samostatně vyhledávat, třídit a zpracovávat informace s využitím moderních informačních metod.

Rozsáhlý projekt měl velmi široký záběr, prolínal téměř všemi vyučovacími předměty a byl rozložen na celý školní rok.
Na začátku školního roku bylo každé třídě přiděleno ke zpracování jedno historické období, v jehož rámci bylo připraveno vždy 30 otázek z různých vyučovacích předmětů, které si žáci rozebrali ke zpracování. Měli k dispozici školní informační centrum (studovna, knihovna, Internet, PC, scaner…). Rodiče byli o celé akci podrobně informováni a požádáni, aby děti vedli k samostatné práci.

Po celý školní rok se žáci také zúčastňovali různých doprovodných akcí, které jim měly přiblížit onu historickou epochu (návštěvy muzeí, vycházky, výstavy, koncerty…) a v hodinách výtvarné výchovy se připravovala výtvarná část expozice. Vyvrcholením měla být prezentace projektu pro veřejnost dne 21. 5., při níž měli žáci upravit svoji učebnu tak, aby se příchozí ocitli v příslušné historické době. Výsledek byl ohromující!

Učebny se proměnily k nepoznání. Z chýše pravěkých lovců jste přešli rovnou do říše faraona, z antických gladiátorských zápasů jste se ocitli v gotické kapli hradu Karlštejna. V renesanční alchymistické laboratoři jste potkali Rudolfa II. a ve vedlejší třídě vás přivítala barokní kněžna v historickém oděvu, který děvčata sama ušila. S funkcí nejrůznějších vynálezů 19. stol. vás seznámili osmáci a už na vás mířil nacistický tank. Každý, kdo opustil komunistickou síň tradic, byl rád, že je tahle doba pryč. Všude jste mohli prostudovat práce žáků, všude vám ochotně zodpověděli vaše případné otázky.

Komise sestavená z nezaujatých porotců (netřídní učitelé) a doplněná o expertní poradu prof. Kunstové pak měla velmi těžkou úlohu: prezentace projektu byla totiž spojena s mezitřídní soutěží o zájezd do aquaparku.

Odpoledne přišla na pomoc veřejnost. Každý dospělý návštěvník měl možnost přidělit některé z expozic svůj hlas. Celkem se sešlo 200 hlasů. Všichni návštěvníci se shodli na tom, že všechny třídy se moc snažily a vybrat mezi nimi bylo velice těžké.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz