www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200403.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

Přestaň a vyhraj 2004

S předsedou komise územního rozvoje Jiřím Hermannem

Pozvánka na velikonoční koncert

Město uklízí Šárku i Hvězdu

Centrální katolická knihovna zve na výstavu

Opět začíná jarní program na Hanspaulce

Šance i pro ty, kterých se dosud privatizace netýkala

Žáci ZŠ Emy Destinnové na anglo-německém jazykovém večeru

Muzeum v čistírně láká návštěvníky i filmaře

Handicapovaný cyklista chce bojovat mezi zdravými

Rekonstrukce Ladronky se rozjíždí

Benefiční koncert cimbálové muziky HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou

Informace o volbách do Evropského parlamentu v m. č. Praha 6

Výzva občanům Prahy 6

Výlety v dubnu

Termíny a oblasti velkého jarního úklidu

Pamětní deska uctí skauty

Ze zastupitelských klubů

Velký úklid začíná

Inspirujte se i pomozte na velikonoční výstavě

Rozvíjejte své ctnosti

Kdo chce sociální byt, musí pracovat

Čistá šestka po celý rok

Turnaj v šachu otevřel radní remízou

Do Hermelínské ulice se vrátí zdravotní středisko

Rada podpořila další část okruhu

Ulici Na Ořechovce čeká rekonstrukce

Černé okénko

Granty na protidrogovou prevenci za více než milion

Masopust rozsvítil zimu

Vítejte na nových www stránkách

Ze zastupitelských klubů

Dubový Mlýn v Šárce bude dalším objektem k bydlení

Všem seniorům i juniorům…

Díky projektům se zvýší bezpečnost v ulicích

ZŠ Lysolaje připravuje oslavy 70. výročí založení

Slovo starosty

Šárka by potřebovala více přístupových cest

Sedlečtí chtějí k Praze 6

V okolí čističky už nebudou obtěžováni hlukem

ZŠ Petřiny-jih opět otevírá sportovní třídu

Cena hlavního města Prahy byla udělena občanovi z Prahy 6

Centrum volného času M. Montessori má za sebou deset let

V parku u břevnovského kláštera bude odpočinková zóna

S předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

Kotlářka míří na vrchol

Granty v ekologické oblasti rozdány

Policie si „posvítí“ na zloděje aut

ZŠ Červený Vrch pracuje s budoucími prvňáky

Pozvánka na velikonoční koncert

V parku u břevnovského kláštera bude odpočinková zóna

Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi DDM na Bílé Hoře

Maraton na kolech přilákal nové závodníky

Na Vítězném náměstí přibude nový památník

Kde získat kalendář

Projekt florbalových tříd ZŠ B. Juáreze a Tatranu Střešovice

Prodej bytů se opět posunul vpřed

Výstava o Karlu Krylovi

S předsedou komise územního rozvoje Jiřím Hermannem

..o změnách územního plánování atd.

Komise územního rozvoje doporučuje radě stanoviska ke změně územního plánu. Jaké probíhají v současnosti změny v územním plánování v Praze 6?

Na posledním jednání jsme řešili asi 10 žádostí o změnu územního plánu různé kvality, a to od malých domečků po velké prostory. V poslední době je snahou majitelů pozemků, na nichž je plánovaný park, zahrada, škola či zdravotní zařízení, vystavět místo toho kanceláře nebo obytné domy. To je v současnosti obecný trend, všude se snažit stavět masivní obytné domy. To platí i o zelených plochách na Břevnově nebo na Petřinách.

Jak se k tomuto trendu komise staví?

Komise se snaží tento trend ne zabrzdit, ale přiměřeně zachovávat plochy, které jsou pro tato zařízení potřebná. U zeleně takové změny zásadně nepovolujeme, zvlášť, je-li to zeleň chráněná. Naše stanoviska jsou negativní s ohledem na to, že Praha 6 je rezidenční čtvrť a nelze ji zastavět jako jiné části města s jiným charakterem zástavby. K jedné pozitivní změně týkající se velkého prostoru dojde v areálu bývalé Aritmy ve Vokovicích, kde vlastník připravuje změnu na obytné plochy. To je zajímavé, protože se domnívám, že do tohoto místa spíše patří bydlení než nerušící výroba, která je v územním plánu.

Chystá se v Praze 6 nějaká výrazná změna?

Projednávali jsme zástavbu Vítězného náměstí. Projekt budovy Dejvice Center, připravovaný firmou Siemens, bude suverénně největší stavba, jaká se na Praze 6 postaví. V souvislosti s tím bychom chtěli i dotvořit Vítězné náměstí. Udělat pod ním podchod, aby se dalo bezkolizně projít přes náměstí, s tím, že by to byla i pasáž, kde by byly obchody. Ale to je otázka dalších nejméně pěti let.

Jaké jsou nejčastější dotazy obyvatel k vašemu resortu?

Dotazy občanů oscilují mezi územním plánem a dopravou a týkají se zejména silničního okruhu Břevnovské radiály a řešení Strahovského tunelu. Lidé se obávají dopadu dopravy na životní prostředí. My uplatňujeme jejich požadavky a trváme na tom, aby stavby probíhaly dle zákona a dodržovaly se zásady životního prostředí, urbanismu a architektury. Jsme takoví hlídací psi. Oceňuji, že investor zavede monitoring stavby křižovatky u Strahovského tunelu. Změří se domy před výstavbou, jejich technický stav, po té během výstavby a po ní. Měří se hluk, eventuální poklesy půdy. Tento způsob je již na západě obvyklý.

Jak se vyvíjí požadavek sedleckých občanů na připojení k Praze 6?


Byl jsem pověřen projednat technická řešení. Se starostou Suchdolu se pokusíme najít stanovisko, které by bylo schůdné pro obě strany. Je otázkou, jak území vytyčit, jestli hranice povede podle žádosti obyvatel anebo přirozeně terénem.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz