www.praha6.cz
email

Zlepšete dopravu na Patočkově…

V tomto duchu se neslo několik dotazů při setkání starosty a zástupců radnice s občany v koleji Kajetánka na Břevnově. Právě otázky kolem dopravy, týkající se nejen silného provozu na Patočkově ulici, ale i výstavby břevnovské radiály stejně jako uzavření ulice Radimovy vzbudily asi největší diskusi mezi občany i radními.

Občané bydlící při Patočkově ulici si totiž stěžovali na nadměrný hluk i znečištění ovzduší, způsobené projíždějícími auty. Jak uvedl například pan Sobotka, stav se neustále zhoršuje a lidé, kteří zde bydlí, očekávají razantní řešení. Podle starosty Pavla Béma i podle radního Jana Winklera však může ke zlepšení přispět pouze vybudování břevnovské radiály, která by část dopravy odvedla z Patočkovy ulice. Její výstavba se ale zatím stále plánuje až po roce 2010. S tím radnice Prahy 6 nesouhlasí a prosazuje posunutí termínu výstavby ještě před tento rok. V úvaze je pak také zahloubit oba pruhy radiály pod zem a Patočkovu přizpůsobit spíše běžnému městskému provozu. „V prostoru ul. Patočkova je třeba vnímat připomínky občanů a celý rpstor řešit s maximálním ohledem. Snažíme se, aby radiála na Patočkově procházela pod zemí,” dodal Winkler. Ke zklidnění dopravy by částečně přispělo také dokončení silničního okruhu, rozhodnutí o jeho vedení však leží u ministra životního prostředí Kužvarta. „Chceme, aby byl dokončen silniční i městský okruh, a to v co nejkratším možném čase, ale neumíme ovlivnit, kdy se tak nakonec stane,“ řekl starosta.

Vášně pak především mezi samotnými občany vzbudilo i uzavření Radimovy ulice, o němž je část místních přesvědčena, že vedlo ke zklidnění Radimovy především v místě, kde děti přecházejí do školy. Jiní občané s tím však nesouhlasí a poukazují na špatnou možnost odbočování z Patočkovy na světelné křižovatce. Jak uvedl například pan Souček, „uzavření Radimovy bylo vítězství nátlakové skupiny nad rozumem“. Podle dalšího z občanů, pana Němce, však docházelo ke zneužívání Radimovy jako průjezdové komunikace, ačkoliv má obslužný charakter, a proto bylo uzavření v pořádku.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz